タイ語でガンダム

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムのセリフの字幕を書いています。お気軽に読んでください。

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔6〕

กัลม่า:ไง!  มี อะไร? ดาว หาง สี แดง
      galmâ : ŋai        mii    arai             daaw     hǎaŋ     sǐi     dɛɛŋ
         ガルマ : どのように ある なに      星  尾  色 赤

   「よおぉ! 何だい? 赤い彗星」

ชาร์:สงสัย ฉัน คง ถูก ลบ ฉายา นั้น แล้วล่ะ
   chaa : sǒŋsǎy       chǎn    khoŋ  thùuk   lóp     chǎayaa     nán     lɛ́ɛw      lâ
  シャア:疑う、              私 きっと 安い…させる  消す  あだ名   その
         …かもしれない 

   「その呼び名は返上しなくちゃならんようだよ」

      :ผู้การ กัลม่า ชาบี้
  pûu kaan   galmâ          zaabî
            指揮官   ガルマ            ザビ 

   「ガルマ・ザビ大佐」

กัลม่า:พูด จา อ่อน แอ ผิด คาด นะ
      galmâ : phûut   caa     ɔ̀ɔn         ɛɛ       phìt     khâat      ná
         ガルマ:話す 語る   弱い 弱い        誤る 結ぶ締める,期待する

   「珍しく弱気じゃないか」

ชาร์:เคยได้ยินเรื่องแผนv ของศัตรูใช่มั้ย?
   chaa : khəəi    dâi  yin     rɯ̂ːaŋ    phɛ̌ɛn   wii   khɔ̌ɔŋ  sàttruu  châi mǎi
 シャア:したことがある 聞く 事     作戦        V の  敵  ですか? 

   「敵のV作戦って聞いたことがあるだろ?」

      :ฉัน รู้ แล้ว ว่า มัน คือ อะไร
              chǎn  rúu  lɛ́ɛw       wâa   man   khɯɯ   arai
                 私 知る …した   それ すなわち 何

   「その正体を突き止めたんだがね」

กัลม่า:ว่า ไง นะ
      galmâ : wâa    ŋai    ná
 ガルマ …という どのように  「なんだと」

ชาร์:เพราะ แผน ที่ ว่า
   chaa : phrɔ́             phɛ̌ɛn     thîi   wâa
  シャア :  だから          計画

   「そのおかげで

        ฉัน ถึง สูญ เสีย แซ็ค ไป ถึง 8เครื่อง
                chǎn   thɯ̌ŋ   sǔun     sǐːa        zɛ̂ɛk         pai   thɯ̌ŋ  pɛ̀ɛt  khrɯ̂ːaŋ
                       私 到達する ゼロ,消える 失う ザク           行く 到達する 8 機械 

                    私はザクを8機も撃破されてしまったよ」

     :ฉัน บีบ ให้ มัน ไป หา นาย แล้ว
            chǎn    bìip      hâi    man      pai     hǎa    naay       lɛ́ɛw
               私 搾る,press あげる それ    行く 探す,訪ねる あなた

                「そちらにおびきこみはした」

     :ให้ เป็น ผลงาน ของ นาย นะ
              hâi     pen      phǒn ŋaan      khɔ̌ɔŋ      naay      ná
 あげる,させる である        業績実績           の  あなた

            「君の手柄にするんだな」

     :แล้ว ฉัน จะ ตาม ไป ทีหลัง
  lɛ́ɛw       chǎn    cà       taam      pai     thii lǎŋ
  それから    私                 追う 行く あとで

             「のちほどそっちへ行く」

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔5〕

อามุโร่:เจอ แล้ว!  วิธี เข้า สู่ ชั้น บรรยากาศ
    àamurôo : cəə            lɛ́ɛw       wíthii  khâw   sùu  chán   banyaakàat
  アムロ    出会う、見つける   …した  方法 入る へ向かって 大気圏

    「あった!大気圏突入の方法が」

          :วะ ทัน มั้ย นะ?  
                    : cà      tan      mái      ná
                            間に合う …か?    「間に合うのか?」

          :ฟิล์ม ทน ความ ร้อน...
                         film         thon  khwaam        rɔ́ɔn                   

                           フィルム    耐える      事             熱い      「耐熱フィルム」

          :ยอด เลย!! 
                       yɔ̂ɔt          ləəi
                        頂上、最高 とても  「すごい!!」

          :อุณหภูมิ ของ เกราะ ลด ลง แล้ว       
              unhaphuum       khɔ̌ɔŋ        krɔ̀           lót      loŋ       lɛ́ɛw             

          温度                       の           装甲         下がる  下る(減少の傾向)

                                   「装甲板の温度が下がった」

 

ชาร์:ตำแหน่ง โมบิลสูท ยัง คง เดิม
   chaa : tamnɛ̀ŋ                  モビルスーツ           yaŋ    khoŋ   dəəm 
  シャア: 位置                 モビルスーツ     まだ きっと,続く  元の、最初の

    「モビルスーツの位置は変わらんな」

      :แถม ยัง ไม่ ไหม้ อีก ด้วย   
                 tɛɛm     yaŋ     mâi      mâi       ìik         dûːay
                つけ加える まだ…ない     燃える もっと

           「燃え尽きもしない」

เดรน:หมายความ ว่า ไง เนี่ย?
       dren : mǎay khwaam           wâa    ŋai       nîːa
 ドレン:…を意味する                              どのように <語尾強調>

                   「どういうことでしょうか?」

 :แปลว่า มัน ทน การ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ได้เหรอครับ?  
   plɛɛ   wâa man  thon kaan  khâw sùu  chán  banyaakàat  dâi  rə̌ə    khráp
…を意味する  それ 耐える すること 入る 向かって   大気圏                できる …かどうか? 

             「あのまま大気圏を突入できる性能を持っているのでしょうか?」

ชาร์:ไม่ อยาก เชื่อ เลย   แต่ ถ้า
   chaa : mâi        yàak       chɯ̂ːa     ləəi           tɛ̀ɛ      thâa
  シャア: …したくない        信じる とても  しかし もし

               「まさかと思うが」

 

  ยานอย่างม้าไม้ นั่นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้
      yaan    yàaŋ       máa máay   nân  khâw sùu  chán  banyaakàat         dâi
   乗り物 のように,種類  木       馬 それ     入る へ向かって 大気圏             できる

                              「あの木馬も艦ごと大気圏突入しているとなれば」 

      :มัน ก็ คงจะ...เป็น ไป ได้ จริงๆ
              man  kɔ̂ɔ   khon cà        pen        pai      dâi       ciŋ ciŋ
                 それ も      きっと  である     行く できる        本当 

                                   「ありうるな.....残念ながら」

      :ถ้า วิทยุ เป็น ปกติ แล้ว
             thâa   wítthayú    pen      pòkkatì    lɛ́ɛw
                もし    ラジオ     である 普通、通常 …した 

     「無線が回復したら」

      :ติดต่อ พันเอก กัลม่า ให้ ที นะ
                 tìt  tɔ̀ɔ       phan èek         galmâ         hâi    thii   ná
                    連絡する       大佐      ガルマ      させる 回 

               「大陸のガルマ大佐を呼び出せ」

เดรน:ในที่สุด ผม ก็ เข้าใจ แล้ว ครับ
      dren : nai   thîi  sùt   phǒm  kɔ̂ɔ   khâw  cai      lɛ́ɛw      khráp 
      ドレン:ついに、最後に 私 も 理解する …した     

   「ようやくわかりましたよ」

ชาร์:สงคราม มัน โหดร้าย 
    chaa : sǒŋkhraam       man      hòotráay
   シャア: 戦争     それ        残忍な 無慈悲な

   「戦いは非情さ」

      :เรา ต้อง จำ เรื่ยง นั้น ไว้ เสมอ
              raw       tɔ̂ŋ       cam    rɯ̂ːaŋ      nán     wái    samə̌ə
               私たち                記憶する 事       それ     置く いつも 
                       しなければならない

   「そのくらいのことは考えてある」

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔3〕

อามุโร่:คราว นี้ ต้อง ตาม การ เคลื่อน ไหว
    àamurôo : khraaw     níi    tɔ̂ŋ        taam        kaan     khlɯ̂ːan          wǎi
            アムロ 回、度 この         追う、従う      仕事                  動く
                                               しなければならない

           ของ ชาร์ ให้ ทัน
                      khɔ̌ɔŋ      chaa        hâi     than
                               の      シャア させる 間に合う

                 「今度こそシャアの動きに追いついてみせる」

      :แก พูด แบบนี้ กี่ รอบ แล้ว เนี่ย อามุโร่
              kɛɛ      phûut   bɛ̀ɛp     níi   kîi     rɔ̂ɔp      lɛ́ɛw         nîːa      àamurôo
         彼、お前        話す 型     この  いくつ 回、周期 …した <強調>            アムロ

   「これで何度目なんだアムロ」

          :ใคร จะ ยอม กัน เล่า! 
                       khrai     cà       yɔɔm     kan       lâw
                                誰                容認する  <強調>

         「やらせるか!」

  :คุณ เซล่า ผม ขอ บีมไรเฟิล หน่อย ครับ
 khun      seelâa     phǒm    khɔ̌ɔ   bim raiful                      nɔ̀i           khráp
                   さん      セイラ      私 ください ビームライフル      少し,お願い

                   「セイラさん、ビームライフルをくれませんか」

เซล่า:ไม่ ไหว หรอก 
     seelâa : mâi      wǎi            rɔ̀ɔk
       セイラ …ない 耐える     <強調>

                「無理よ」

        :ระวัง ข้างหน้า อามุโร่!
                   ráwaŋ      khâŋ   nâa          àamurôo
                        注意する     前                 アムロ 

                                  「アムロ、前を」

อามุโร่:ทราบ แล้ว ครับ!
    àamurôo : sâap            lɛ́ɛw        khráp
            アムロ:知る        …した          「わかってます」

          :ไม่ โดน เลย
                       mâi     doon      ləəi
                           …ない 当たる そのまま続く、とても、強調  

       「当たらない」

   :ศูนย์ กล้อง ของ ปืน มัน เพี้ยน รึ ไง นะ
          sǔun        klɔ̂ŋ            khɔ̌ɔŋ    puun   man      phían     rɯ́   ŋai    ná
         空の、ゼロ   中心                 の          銃      それ  ちょっと違った …かどうか?だよ

    「バルカンの重心がずれているのか」

          :หนอย ชาร์!!
               nɔ̌i              chaa
くそー!,こいつ!(的感情) シャア     「シャアめ!!」

ชาร์:เสร็จ ฉัน ล่ะ
   chaa : sèt            chǎn    lâ
  シャア:終わり         私 強調  

   「とどめだ!」

 

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔4〕

ชาร์:กระสุน สำรอง ก็ หมด เรอะ
   chaa : kràsǔn          sǎmrɔɔŋ     kɔ̂ɔ    mòt         rə́ə
  シャア:弾、弾丸          予備  も    尽きる   …か?…なの?

   「スペアが無くなるとは」

เซล่า:ไม่ ไหว หรอก ค่ะ
     seelâa : mâi      wǎi          rɔ̀ɔk         khâ

       セイラ …ない 耐える     <強調>      …です。(女性の)

     「無理です」

        :แค่ สู้ กับ ชาร์ คนเดียว อามุโร่ ก็
               :khɛ̂ɛ  sûu   kàp     chaa     khon diːaw        àamurôo      kɔ̂ɔ
                        だけ 戦う と  シャア      1人で        アムロ       も

         เต็ม กลืน แล้ว

   tem        kluun       lɛ́ɛw
満ちた、いっぱいの 飲み込む、吸収する

                        「アムロはシャアと戦うだけで精一杯なのよ」

ชาร์:อยู่แบบนี้แซ็คจะแสดงพลังได้ยังไง
    chaa : yùu   bɛ̀ɛp    níi    zɛ̂ɛk      cà    sadɛɛŋ    phalaŋ   dâi   yaŋ   ŋai

   シャア:いる   型    この   ザク   示す      力 できる どのような

        「それではザクの性能は発揮できん」

      :คอม ตาม ฉัน มา ได้ รึเปล่า?  
                     khom    taam      chǎn    maa    dâi   rɯ̌ɯ plàw
                  コム     従う追う    私     来る   できる …かどうか?

                「コム、私について来れるか?」

      :ฝีมือ ดี ขึ้น นะ เจ้า นักบิน คน นี่ 
     fǐi mɯɯ dii   khɯ̂n    ná     câw      nákbin         khon   nîi
                    腕前 良い  上がる        こいつ パイロット         人 これ

    「腕が上がってきたようだな、このパイロットは」

      :อย่า มา หยาม นะ!
               yàa        maa     yǎam         ná

  するな        来る 侮辱する,見下げる

                        「なめるな!」(部下のコムがガンダムハンマーでやられた後のセリフ)

เซล่า:อามุโร่ กลับ มา ที่ ไวท์เบส
     seelâa : àamurôo        klàp      maa    thîi     waitbes
 セイラ : アムロ            帰る  来る …へ ホワイトベース

   「アムロ、ホワイトベースに戻って」

        :เวลา หมด แล้ว นะ
                   weelaa      mòt        lɛ́ɛw       ná

   時間  尽きる           …した

     「オーバータイムよ」

 

อามุโร่:ชาร์ ครั้ง สุดท้าย จาก ฉัน
    àamurôo : chaa      khráŋ       sùt tháay       càak      chǎn
            アムロ:シャア 回           最後  から  私

         「シャア、これが最後だ!」と言ってガンダムハンマーを投げた

 

เดรน:ผู้พันชาร์เข้ามาในแคปซูลเถอะครับ
      dren : phûu phan chaa  khâw maa nai    khɛɛpsul            thə̀        khráp
      ドレン:       少佐     シャア  入る    来る 中    カプセル          <命令> 

  「シャア少佐、カプセルに入ってください」

ไบรท์:ไม่ ต้อง สน แซ็ค แล้ว
        brait :   mâi      tɔ̂ŋ       sǒn     zɛɛk          lɛ́ɛw
 ブライト 必要ない 興味,関心がある ザク

                  「ザクはいい」 

อามุโร่:ความ เร็วใน ตอน ตก
    àamurôo : khwaam     rew    nai      tɔɔn       tòk
  アムロ      事             速い  中      部分    落ちる

             มัน เร็ว ขนาด นีั เชียว...
                           man     rew     khanàat     níi      chiaw
                                  それ     速い    サイズ       この <語気強調>全く,本当に

    「落下速度がこんなに速いとは…」

คราวน :ผม ลด ความ เร็ว ไม่ ได้!
         khrawn : phǒm  lót       khwaam     rew      mâi     dâi
           クラウン : 私 下げる       事  速い     できない

        「減速できません!」

        :ผู้ พัน ชาร์ ช่วย ผม ด้วย ครับ!
                      phûu phan chaa      chûːay  phǒm    dûːay      khráp
                   少佐 シャア      助ける 私    <依頼>

   「シャア少佐、助けてください!」

ชาร์: chaa : シャア:
  แซ็คมันใช้ฝ่าช้นบรรยากาศไม่ได้หรอก
    zɛɛk       man  chái  fàa    chán banyaakàat             mâi   dâi    rɔ̀ɔk
    ザク       その 使う 突き進む 階 大気                できない <強調>

  「ザクには大気圏を突破する性能はない」

      :ฉัน เสีย ใจ นะ  แต่ว่า คราวน
             chǎn     sǐːa        cai    ná         tɛ̀ɛ wâa      khrawn
                  私 失う      心  残念  しかし    クラウン

  「気の毒だが」      「しかしクラウン

      :นาย ไม่ ได้ ตาย้ เปล่า หรอก
              naay        mâi    dâi     taai       plàaw             rɔ̀ɔk
                   君       できない    死ぬ 空っぽ、無駄な <強調>

   「無駄死にではないぞ」

      :ทำให้ เรา สามารถ กำจัด มัน ได้
               tham hâi     raw        sǎamâat         kamcàt      man     dâi
                 する させる 私たち      できる    排除、根絶する それ できる
                        「撃破することができるのだ」      

        

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔2〕

ไบรท์:เปิดฮัทช์!แล้วให้กันดั้มออกตัวทันที!
         brait : pə̀ət   ハッチ         lɛ́ɛw      hâi    gandâm    ɔ̀ɔk       tua    than thii
      ブライト:開く ハッチ      それから させる    ガンダム  発進   即刻  

   「ハッチ開け!ガンダム急速発進!」

 

เซล่า:อามุโร่ ต้อง กลับ มา ที่ ไวท์เบส
     seelâa : àamurôo          tɔ̂ŋ         klàp     maa   thîi       waitbes
      セイラ:アムロ しなければならない 帰る   来る   に  ホワイトベース

  ภาย ใน 4นาที นะ 
                 phaay      nai   sìi  naathii    ná
                               以内  4 分

   「アムロ、発進後4分でホワイトベースに戻って」

        :เข้าใจ มั้ย?  
                  khâw   cai    máy
                               わかった?        「必ずよ」

อามุโร่:รับทราบ  คุณ เซล่า ผม ก็
    àamurôo : ráp      sâap   khun      seelâa     phǒm  kɔ̂ɔ
            アムロ:受ける 知る       さん        セイラ        私        も   

                              「了解」

           ไม่ อยาก โดน เผา หรอก ครับ 
                        mâi       yàak        doon     phǎw     rɔ̀ɔk            khráp
                                    欲しない          受け身形    焼く <強調>

                                     「セイラさん、僕だって丸焼けになりたくありませんから」

เซล่า:มี แซ็ค 4 เครื่อง ทาง ด้าน หลัง
    seelâa : mii   zɛ̂ɛk     sìi  khrɯ̂ːaŋ    thaaŋ   dâan     lǎŋ      
      セイラ:ある   ザク        4 機械      側      側       後ろ       

                   อาร์ 3 องศา
                       アール sǎam oŋsǎa          「後方R3度、ザクは4機よ」 
                           R  3 度

                         

        :แต่ มัน มี 4เครื่อง จริงๆ 
                    tɛ̀ɛ     man   mii sìi  khrɯ̂ːaŋ       ciŋciŋ
                      しかし それ ある  4 機械       本当

   「事実は事実よ」 

        :ระวัง ความ สูง ด้วย ล่ะ
                  ráwaŋ       khwaam   sǔuŋ   dûːay      lâ 
                     注意する           事  高い <依頼> <命令、強調> 

    「高度には気を付けて」

อามุโร่:คน ที่ กำลัง ต่อสู้ จะ ไป ระวัง ได้
    àamurôo : khon   thîi  kamlaŋ      tɔ̀ɔ sûu    cà       pai      ráwaŋ      dâi
            アムロ:人                   している     戦う         行く 注意する できる 

           ยังไง ครับ 
                      yaŋ   ŋai     khráp
                          どのように

        「戦っている最中に気を付けられると思うんですか」

เซล่า:ถ้า เป็น เธอ ต้อง ทำ ได้ แน่
     seelâa : thâa     pen       thəə      tɔ̂ŋ       tham     dâi     nɛ̂ɛ
       セイラ:もし    である      君 ちがいない する    できる 確かに

   「あなたならできるわ」

อามุโร่:อย่า มา ยอ ผม หน่อย เลย
    àamurôo : yàa         maa    yɔɔ   phǒm     nɔ̀i              ləəi

            アムロ:するな     お世辞を言う 私 <依頼>       <強調>

          「おだてないでください」

ชาร์:เดรน! คุ้มกัน ด้วย
   chaa : dren           khúm kan     dûːay
  シャア:ドレン        保護する    <依頼>

    「ドレン!援護しろ!」

เดรน:มุไซ! ยิง มิสไซล์ ได้!
 dren : musai        yiŋ       ミサイル              dâi
       ドレン:ムサイ   撃つ      ミサイル         できる

    「ムサイ!ミサイル発射!」

มิไร:ไบรท์ ใจ เย็นๆ
   mirai : brait           cai      yen yen
 ミライ:ブライト  心 冷たい冷たい

   「ブライト、落ち着いて」

      :พวก เขา ยัง ไม่ ชิน กับ มัน นะ
              phûːak    khǎw    yaŋ     mâi    chin     kàp    man    ná
                   連中  彼      まだ…ない    慣れた   と それ

   「みんな慣れていないのよ」

ริว:ถ้า ไม่ อยาก ตาย ก็ ทำ อะไร เข้า เซ่!
 riw : thâa    mâi    yàak           taai       kɔ̂ɔ  tham     arai        khâw     sê
リュウ:もし …したくない           死ぬ   も する     何    入る<強調>

   「死にたくなかったら、何とかしろ!」

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔1〕

第5話 大気圏突入

         ฝ่า ชั้น บรรยากาศ  
                   fàa     chán      banyaakàat
             突き進む    階  大気、空気

 

อามุโร่:เสีย ชีวิต ใน สงคราม เหรอ ครับ?
    àamurôo : sǐa        chiiwít       nai   sǒŋkhraam        rə̌ə            khráp
            アムロ:失う  命  中  戦争     …かどうか?

            「戦死なさったんですか?」

         :แม่ ผม คง อยู่ บน โลก ครับ   
                    mɛ̂ɛ    phǒm  khoŋ   yùu     bon      lôok     khráp
                          母    私     きっと いる の上に    地球

   「母は地球にいるはずです」

:ส่วน พ่อ ก็ หายสาบสูญไปในใซด์เซเว่น  
  sùan       phɔ̂ɔ   kɔ̂ɔ   hǎay     sàap    sǔun   pai     nai     said sewên
部分,だが一方で 父 も 消える  消滅する ゼロ   行く    中       サイド7

   「父はサイド7で行方不明になりました」

มิโร:อีก 25 นาที จะ เข้า สู ชั้น บรรยากาศ 
  mirai : ìik   yîi sìp hâa naathii  cà     khâw   sùu   chán      banyaakàat
  ミライ : さらに         25    分                 入る    へ向かって  階  大気、空気

  「大気圏突入まで25分前」

ไบรท์:มิโร ไหว รึ เปล่า?
         brait : mirai       wǎi     rɯ́  plàaw
      ブライト:ミライ 耐えられる …かどうか? 

                 「ミライ、自信はあるか?」

มิโร:ฉัน เคย ขับ สเปซไกลดอร์  ฝ่า
  mirai : chǎn    khəəy     kàp       speesglaidaa                fàa
 ミライ:私 …したことがある 運転する     スペースグライダー        突き進む

       ชั้น บรรยากาศ ครั้ง นึง  
              chán      banyaakàat             khráŋ     nɯ̀ŋ
                    階     大気              回       1

  「スペースグライダーで1度だけ大気圏へ突入したことがあるわ」

      :ที่ ฉัน กังวล อยู่ เพราะ ว่า
       thîi   chǎn   kaŋwon      yùu     phrɔ́           wâa
                            私 心配する いる        なぜなら、 …だから

  「私が心配しているのは」

      :ฉัน ไม่ คิด ว่า  
               chǎn    mâi   khít     wâa  
                     私   …ない 思う         

  ชาร์ จะ ปล่อย พวก เรา ไป ง่ายๆ นะ 
             chaa   cà         plɔ̀y           phûːak    raw       pai  ŋâai ŋâai     ná
              シャア                放す                   私たち       行く  簡単な 

             「シャアがおとなしく引き下がったって思えないことなの」

ไบรท์:รึว่า ชาร์ คิด จะ เติม เสบียง...อีกรอบ
  brait : rɯ́ wâa   chaa    khít     cà       təəm      sabiaŋ          ìik rɔ̂ɔp
     ブライト   …かどうか?シャア 考える              加える 食料           もっと 周期,周り

   「また補給を受けるつもりなのか、シャアは」

 

ชาร์:โชคดีที่ได้แซ็ค3เครื่องมาทันเวลา 
   chaa :chôok   dii  thîi  dâi   zɛɛk   sǎam khrɯ̂ːaŋ  maa   than   weelaa
  シャア       運    良い     できる  ザク 3  機        来る          間に合う

  「新たに3機のザクが間に合ったのは幸いである」

      :ซึ่ง ใน อดีต ไม่ เคย มี ใคร ทำ ศึก
              sûŋ     nai       adìit       mâi     khəəi   mii   khrai   tham    sùk
      関係代名詞    中     過去   したことがない ある   誰 する    戦争

           ใน ช่วง เวลา นี้ มา ก่อน  
               nai    chûaŋ    weelaa     níi   maa    kòon
                    中 間隔 期間    この 来る   以前

  「このタイミングで戦闘を仕掛けたという事実は古今例がない」

      :แซ็ค จะ สุก ไหม้ เป็น จุล ใน พริบ ตา 
                zɛɛk        cà      sùk       mâi        pen       cun     nai      phríp     taa
                     ザク                熟す    燃える  である   微小の   中  まばたきする,一瞬に

              「ザクとて一瞬に燃え尽きてしまうだろう」

      :คือ โอกาส ที่ เรา จะ โจมตี
    khɯɯ       ookàat      thîi   raw      cà      coom tii
               すなわち    チャンス   私たち  攻撃する 

  「ザクで攻撃するチャンスだ」

      :ศึก ครั้ง นี้ มี เวลา ไม่ ถึง 2นาที  
              sùk      khráŋ    níi  mii   weelaa     mâi   thɯ̌ŋ  sɔ̌ɔŋ naathii
                 戦争   回  この  ある 時間      至らない 2  分

  「戦闘時間は2分とないはずだ」

      :ฝาก ด้วย นะ  
              fàak         dûːay     ná
               預ける <依頼>  

               「期待する」

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔4〕

連邦兵:เป็น อย่าง ที่ ไบรท์ พูด เลย  
  pen       yàaŋ        thîi     brait        phûut    ləəi
               である のように   ブライト    言う        <強調>

   「ブライトの言ったとおりだ」

วัคเค่น:แย่ ล่ะ สิ!  เรา ติด มัน  
       watkên : yɛ̂ɛ      lâ       sì        raw        tìt      man

 ワッケイン 大変    <強調>            私たち  くっつく    それ

                                       「しまった!はかられた」

ไบรท์:ผม พร้อม รับ โทษ อยู่ แล้ว ครับ
         brait : phǒm  phrɔ́ɔm      ráp       thôot     yùu      lɛ́ɛw       khráp
     ブライト: 私 同時に      受ける    罪     いる

     「反逆罪は覚悟の上です」

         ผบ.วัคเค่น
  phɔ̌ɔ bɔɔ watkên
                       指揮官 ワッケイン      「ワッケイン司令」

        :ศัตรู ของ คุณ คือ กองทัพ ซีอ้อน
                  sàttruu    khɔ̌ɔŋ     khun   khɯɯ  khɔɔŋ  tháp      ziɔ́ɔn
    敵  の        あなた       即ち             ジオン

         หลือ ว่า พวก เรา?   
                    rɯ̌ɯ      wâa    phûːak     raw
  それとも...か?    私たち 

   「あなたの敵はジオン軍なんですか、それとも我々なんですか?」

        :ถ้าไม่ทำลาย ยาน แมกเจลแลน นั่น
                   thâa mâi thamlaay         yaan        マゼラン                             nân
    もし …ない   破壊する           乗り物       マゼラン                               あれ

    「あのマゼラン艦を排除しない限り」

:ไวท์เบสก็จะออกจากท่าไม่ได้นะครับ  
    waitbes          kɔ̂ɔ cà    ɔ̀ɔk       càak    thâa    mâi dâi   ná    khráp
   ホワイトベース   も    出る          から      港 できない 

  「ホワイトベースは港から出られません」

        :ขืน ปล่อย ไว้ กอง ยาน ของ ลูน่าทู
                khɯ̌ɯn    plɔ̀y            wái    khɔɔŋ      yaan      khɔ̌ɔŋ    luunâathuu
             無理に…する 放す        しておく 部隊    乗り物       の  ルナツー

            ต้อง พินาศ หมด แน่  
                          tɔ̂ŋ          phínâat       mòt        nɛ̂ɛ
                           ちがいない   滅亡する      尽きる    確かに

            「このままでは戦わずしてルナツー艦隊は全滅です」

วัคเค่น:ทำลาย แมกเจลแลน ซะ
       watkên : thamlaay          マゼラン                            

 ワッケイン:破壊する                マゼラン                      <命令調>

    「マゼランを排除する」

ไบรท์:กันดั้ม สำเร็จ แล้ว ครับ 
  brait : kàptân          sǎmrèt         lɛ́ɛw         khráp
 ブライト 艦長  成功する  …した

   「艦長、やりましたよ」

อามุโร่:ชาร์ เขา เป็น คน ยังไง กัน แน่ นะ  
    àamurôo : chaa      khǎw     pen        khon    yaŋ ŋai     kan    nɛ̂ɛ     ná
  アムロ:シャア     彼    である   人 どのように                 確かに

   「シャア、いったいどんな男なんだ?」

         :พ่อ ครับ พ่อ อยู่ ที่ใหน นะ?
                    phɔ̂ɔ  khráp       phɔ̂ɔ    yùu     thîi nǎi        ná
    父    父  いる どこに

    「父さん、どこに行ったんだろう」

  

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔3〕

ไค:ถ้า งั้น...
 khai : thâa ŋán
  カイ:もし それなら 「そんじゃあ」

      อะไร ที่ ทำ ให้ กันดั้ม เหนือ
                             arai       thîi   tham   hâi      gandam         nɯ̌ːa 
                                       何              する させる        ガンダム 優れる 

                    กว่า แซ็ค ของ ซีอ้อน ล่ะ? 
                                          kwàa       zɛɛk        khɔ̌ɔŋ       ziɔ́ɔn          lâ
        より  ザク  の  ジオン  は?

     「ガンダムがジオンのザクより最高に優れているのは何なんだよ?」

อามุโร่:พลัง ใน การ รบ ไง
    àamurôo : phalaŋ      nai     kaan   róp      ŋai
            アムロ:パラン      ナイ カーン ロップ ンガイ
    力  中 する 戦う …だよ

    「戦闘力さ」

      :มัน ไม่ เหมือน กับ แซ็ค ของ ซีอ้อน  
             man      mâi    mɯ̌ːan          kàp       zɛɛk        khɔ̌ɔŋ       ziɔ́ɔn
                 それ   …ない     同じ            と     ザク       の        ジオン

          「今までのザクタイプのモビルスーツと違って」

 :ตรง ที่ สามารถ เรียน รู้ จาก การ ต่อสู้ ได้
     troŋ     thîi      sǎamâat            riːan    rúu    càak      kaan     tɔ̀ɔ sûu    dâi
    正確な 関係代名詞 できる        学ぶ 知る から           する      戦う できる

              「戦いのケーススタディが記憶される」

ไค:สามารถเรียนรู้จากการต่อสู้ได้เหรอ?  
 khai : sǎamâat            riːan    rúu  càak   kaan   tɔ̀ɔ sûu   dâi     rə̌ə
  できる              学ぶ 知る から      する  戦う できる    …か?

              「ケーススタディが記憶される?」

    :ก็ แปล ว่า กันดั้ม ยิ่ง รบ มาก เท่าไหร่
         kɔ̂ɔ   plɛɛ        wâa   gandam        yîŋ    róp     mâak        thâw rai
        それで 訳す .....という   ガンダム   するほど 戦う たくさん       いくつか

   「ってことはガンダムって」

   : ยิ่ง รบ มาก เท่าไหร่
           yîŋ    róp     mâak        thâw rai
           するほど 戦う たくさん       いくつか

   ก็ จะ ยิ่ง จดจำ วิธี ต่อสู้ และ   
          kɔ̂ɔ   cà     yîŋ       còt cam   wíthii  tɔ̀ɔ sûu      lɛ́
            も              するほど 記憶する 方法 戦い  と 

      แข็ง แกร่ง ขึ้น สิ นะ            ยิ่ง...ยิ่ง
              khɛ̌ŋ       krɛ̀ŋ         khɯ̂n   sì    ná                            …するほど
              強健な  強い     上がる 

  「戦闘すればするほど戦い方を覚えて強くなるってやつか」

อามุโร่:ใช่ แล้ว  
    àamurôo : châi    lɛ́ɛw
             アムロ : はい …した  「そうさ」

         :ยิก อย่าง ที่ มือ ใหม่ อย่าง ผม
     ìik      yàaŋ          thîi  mɯɯ    mài         yàaŋ       phǒm
                   さらに のような           …するひと 新しい のような            私

      「しかも操縦の未熟な僕でさえ」

         :สามารถ ต่อ การ กับ ทหาร ที่ 
                       sǎamâat          tɔ̀ɔ        kaan    kàp     thahǎan     thîi 
     できる     戦う       する と       兵  関係代名詞 

          เชี่ยว การ รบ อย่าง ชาร์ ได้
   chîːaw      kaan     róp       yàaŋ        chaa      dâi
                             巧な           する 戦う   のような     シャア できる

                             「歴戦の勇士のシャアとどうにか戦えたのは」

         :ไม่ ใช่ เพราะ ว่า ฝีมือ ผม หรอก
                     mâi   châi     phrɔ́           wâa   fǐi mɯɯ phǒm     rɔ̀ɔk
                             …でない なぜなら                   腕前  私 <強調>

           「僕の上手、下手より

แต่ เพราะ ว่า คอมพิวเตอร์ แบบ เรียน รู้ ได้ 
  tɛ̀ɛ      phrɔ́           wâa        khompiwtaa                bɛ̀ɛp         riːan    rúu   dâi
         しかし,だけ …だから                       コンピュータ      型    学ぶ 知る できる 

                        ガンダムの教育型コンピュータの性能が良いってことだよ」

ริว:ถ่อม ตัว ดี จัง นะ
 riw : thɔ̀m       tua    dii    caŋ    ná
リュウ : 謙虚な      良い 本当に、極めて

   「ご謙遜、ご謙遜」

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔2〕

ชาร์:ขนาด ศัตรู อยู่ ตรง หน้า พวก มัน  
   chaa : khanàat       sàttruu   yùu    troŋ       nâa         phûːak   man
  シャア:大きさ,サイズ 敵 いる まっすぐ       前          連中 その

      ยัง มอง ไม่ เห็น อีก          
              yaŋ    mɔɔŋ      mâi     hěn       ìik  
       まだ…ない 見える    …ない 見える もっと、再び

                         「敵を目の前にしても捕捉されぬとは奇妙なものだな」

      :ถึงเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลแค่ไหน   
              thɯ̌ŋ テクノロイー                   cà kâaw    pai    klai     khɛ̂ɛ      nǎi 
       到着する テクノロジー              ステップ 行く 遠い どれほど 

                   「科学戦も詰まるところまで来てしまえば」

      :สุดท้าย ก็ ต้อง พึ่ง สาย  
              sùt tháay        kɔ̂ɔ     tɔ̂ŋ       phə̂ŋ     sǎay
     最後に       も ちがいない  したばかり  遅れて

          ตา ตัวเอง แบบ ใน ยุค โบราณ 
              taa     tuːa eeŋ          bɛ̀ɛp      nai      yúk     booraan
                 眼  自分自身     型  中に    時代   昔の、時代遅れの

              「大昔の有視界戦闘に逆戻りというわけか」

เดรน:ผู้ พัน ครับ  จะ บุก ลูน่าทู มั้ย?  
      dren : phûu phan  khráp       cà      bùk    luunâathuu   mái
    ドレン : 人 少佐            侵入する ルナツー  …か?

   「少佐、ルナツーをやりますか?」 

ชาร์:เดรน ในที่สุด ก็ ถาม จน ได้ นะ 
   chaa : dren           nai thîi sùt    kɔ̂ɔ   thǎam    chon     dâi     ná
  シャア:ドレン     最後に、ついに も 尋ねる 結局,ついに  できる

   「ドレン、貴様も言うようになったな」 

      :ฉัน มี แผน อยู่ แล้ว เดรน   
              chǎn   mii   phɛ̌ɛn      yùu      lɛ́ɛw        dren 
                   私 ある 計画     いる      …した ドレン 

   「手はあるよ、ドレン」

เดรน:ผม จะ รอ ชม ครับ   
      dren : phǒm  cà      rɔɔ    chom    khráp
      ドレン: 私   待つ 鑑賞する、ほめる

                「期待します」

 

ชาร์:ถ้า เด็ก สาว ใน ตอน นั้น
   chaa : thâa    dèk      sǎaw       nai      tɔɔn       nán
  シャア:もし   子供   若い女性    中     時  あの 

  「もしあの時の少女が」

     :คือ น้อง สาว ที่ จาก กัน เมื่อ10ปี ก่อน
    khɯɯ    nɔ́ɔŋ      sǎaw    thîi    càak      kan      mɯ̂a    sìp pii     kòon
すなわち…である  妹    別れる   した時 10年 以前の

   「10年前に別れた妹の」

   :ไม่หรอกเพราะว่าอัลทีเฃิยไม่ได้เข้มแข็ง
         mâi  rɔ̀ɔk          phrɔ́          wâa   アルテイシア       mâi   dâi  khêm  khɛ̌ŋ
    …ない <強調>              なぜなら         アルテイシア    …ない できる 強い、堅固な

          ขนาด นั้น 
           khanàat      nán
              サイズ      あれ

                  「いや、アルテイシアにしては強過ぎる」

       :ใช่ อัลทีเฃิย เป็น คน อ่อนโยน กว่า นั้น 
         châi   アルテイシア             pen       khon     ɔ̀ɔn       yoon      kwàa      nán
            はい アルテイシア        である        人       優しい          より あれ

        「そう、アルテイシアはもっと優しい」

 

    :เราจะสวม นอร์มอลสูท ลอบเข้าฐานศัตรู!   
          raw     cà   sǔam   nomal suut     lɔ̂ɔp      khâw  thǎan   sàttruu

    私たち 身につける ノーマルスーツ    密かに…する  入る  基礎、土台 敵

      「ノーマルスーツで敵の懐に潜入する!」                              トーターンのトー

    :เป้าหมาย อันดับ 1    
           pâw  mǎay             andàp        nɯ̀ŋ  
                     目標              順位  1  

                   「第1目的は」

  :คือ การ แย่ง ชิง โมบิลสูท ของ สหพันธ์  
   khɯɯ    kaan     yɛ̂ɛŋ       chiŋ     モビルスーツ         khɔ̌ɔŋ         sáhaphan
   すなわち する 争奪する      奪う     モビルスーツ         の                 連邦軍

                         「連邦軍のモビルスーツを奪うことだ」

    :อันดับ 2    
             andàp      sɔ̌ɔŋ  
                目標       順位    

                   「第2に」
:คือการแย่งชิงม้าไม้ยานรบรุ่นใหม่ของศัตรู
 khɯɯ  kaan   yɛ̂ɛŋ    chiŋ  máa máay  yaan  róp   rûn     mài   khɔ̌ɔŋ sàttruu
すなわち する 争奪する 奪う 馬   木 乗り物 戦う 世代 新しい    の  敵

                  「敵の新造戦艦の木馬を奪うことである」

     :ถ้า ชิง มา ไม่ ได้ ก็ ทำลาย มัน ซะ 
            thâa   chiŋ   maa     mâi     dâi  kɔ̂ɔ  tham laay       man     sá
                 もし 奪う くる   …ない できる も 破壊する          それ <強調>

                          「手に入らずんば撃破するのみ」

     :แค่ นี้ แหละ 
            khɛ̂ɛ    níi        lɛ̀
               だけ これ まさに…だ                「以上」

 

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔1〕

第4話 ルナツー脱出作戦

  แผน หลบ หนี จาก ลูน่าทู
                  phɛ̌ɛn      lòp          nǐi        càak    luunâathuu
                   計画             逃亡する            から     ルナツー

 

วัคเค่น:บุคคล ต่อ ไป นี้  
       wakkên :bùkkhon       tɔ̀ɔ       pai    níi

      ワッケイン : 個人                以後    この

                     「次の者は

    ต้อง แยก ออก มา จาก กลุ่ม พลเรือน  
           tɔ̂ŋ        yɛ̂ɛk         ɔ̀ɔk       maa    càak       klùm        ponlaruan
しなければならない 分ける     出す 来る から グループ        民間人

          一般避難民と隔離する」

ไบรท์:เหตุผล! ช่วยบอกเหตุผลด้วยครับ! 
         brait :  hèet phǒn       chûːay   bɔ̀ɔk       hèet phǒn   dûːay   khráp        

    ブライト: 原因   <依頼> 言う         原因

                     「訳を! 訳(理由)を聞かせてください!」

อามุโร่:ไม่ เห็น แก่ ตัว ไป หน่อย เหรอ?  
    àamurôo : mâi      hěn       kɛ̀ɛ     tua       pai          nɔ̀i              rə̌ə
            アムロ:…ない 見える 老いた  体    行く 少し,お願い  …か?

         「身勝手じゃありませんか」

:พวก คุณ ยัง ไม่ เห็น สภาพ ของ ใซด์เซเว่น เลย
phûːak  khun  yaŋ  mâi  hěn   saphâap  khɔ̌ɔŋ  saidsewên        ləəi

プワック クン ヤン マイ ヘン サパープ コーン サイドセウェン
    連中 あなた まだ 見えない 状況  の サイド7 

   「サイド7がどんな状況だったか調べもしないで」

          :แล้ว กล้า พูด แบนั้น ได้ยังไง ครับ
                       lɛ́ɛw         klâa     phûut     bɛ̀ɛp nán     dâi  yaŋ   ŋai    khráp
                    それから あえて…する 言う        型  その できる どのように

         「よくもそんなことが言えますね」

パオロ艦長:ช่วย ซ่อมแซม ไวท์เบส และ
                     chûːay    sɔ̂m      sɛɛm               waitbes       lɛ́
                          <依頼>      修理する   ホワイトベース と

        「ホワイトベースの修理と」

  เอา พวก เด็กๆ
                        aw      phûːak    dèk dèk
                            したい 連中  子供 子供

                「子供たちを」

 

ไบรท์:มุไซ ต้อง มา แน่ 
         brait : musai         tɔ̂ŋ      maa     nɛ̂ɛ
      ブライト:ムサイ …にちがいない  来る 確かに

      「ムサイが来ます」

 :ผมไม่คิดหรอกว่าชาร์จะหยุดล่าเราง่ายๆ  
  phǒm mâi    khít   rɔ̀ɔk         wâa chaa     cà      yùt     lâa    raw    ŋâai ŋâai
  私 …ない 思う <強調>   シャア  休む 追いかける 私たち 簡単な 

   「あのシャアが追撃を諦めたとは思えません」

    :เพราะว่า งั้น ถ้า หาก เก็บ กันดั้ม ไป...
          phrɔ́          wâa    ŋán    thâa    hàak       kèp       gandâm        pai
        …だから            それじゃぁ もし もし…なら 取る ガンダム  行く

   「今ガンダムを封印することは.....」

วัคเค่น:watkên:ワッケイン:
เธอไม่มิสิทธิ์ออกความเห็นเรื่องแผนการรบ
 thəə   mâi mii  sìtthí     ɔ̀ɔk        khwaam  hěn      rɯ̂ːaŋ    phɛ̌ɛn    kaan   róp
 君  ない    権利   出る              意見                     話,件   作戦 する 戦う

   「君に戦略をうんぬんする資格はない」

 

 

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔6〕

ไบรท์:นายเข้าประชิดตัวศัตรูมากเกินไปนะ
         brait : naay     khâw  pràchít      tua   sàttruu mâak   kəən     pai   ná

    ブライト:あなた    入る 近寄る            体  敵   とても   …し過ぎる    
   「君は敵の向こうを回り込み過ぎだ」

ริว:ไม่หรอกดีแล้วที่เขาทำแบบนั้นเนอะ?
 riw : mâi   rɔ̀ɔk          dii  lɛ́ɛw    thîi khǎw tham  bɛ̀ɛp      nán   nə́
リュウ:…ない<強調> 良い …した   彼 した    型     それ     …な?

    「いいや、あれはあれでいいんだ」                                            「なぁ?」

อามุโร่:ครับ เพราะว่า ชาร์ มัน เร็ว มาก 
    àamurôo : khráp       phrɔ́ wâa          chaa      man     rew     mâak
            アムロ:はい      なぜなら           シャア     その     速い  とても

  「はい、シャアが速過ぎたんです」

          :คุณริวผมอยากต่อยหน้าหมอนั่น 
                       khun  riw phǒm  yàak        tɔ̀y          nâa       mɔ̌ɔ     nán
   さん リュウ 私 したい      殴る          顔      医者,彼       それ

            ขึ้น มา แล้ว นะ 
                        khɯ̂n  maa    lɛ́ɛw        ná
                             上がる 来る   …した                ขึ้น<上昇を表す>

                      「リュウさん、僕、本当にあの人を殴りたくなってきた」

ฟลาวโบ:คง จะ เหนื่อย สิ นะ  น้ำชา จ๊ะ   
        flaaw bôo : khoŋ   cà       nɯ̀ːay           sì     ná       nám chaa    cá
        フラウ・ボゥ:きっと  疲れた                                         お茶  …よ…ね 

       「疲れたでしょ」      「お茶よ」

ริว:แหม ขอบ ใจ มาก นะ  
 riw : mɛ̌ɛ           khɔ̀ɔp      cai     mâak     ná
リュウ:メー        コープ チャイ マーク    ナ   
             まぁ!              ありがとう

    「おぉー これはこれは」

ฮาโล่:อามุโร่ เหนื่อย มั้ย?   
     haalôo : àamurôo       nɯ̀ːay           mái        
            ハロ: アムロ      疲れた  …か?  

             อามุโร่ เหนื่อย มั้ย?   
                           àamurôo             nɯ̀ːay             mái
                            アムロ  疲れた  …か?

                                 「アムロ、お疲れ アムロ、お疲れ」

อามุโร่:ท่าทาง สบาย ดี นะ ฮาโล่

  àamurôo : thâa thaaŋ         sabaai      dii   ná      haalôo
         アムロ:どうも…のようだ 快適な、健康な             ハロ

    「調子良さそうだな、ハロ」

  

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔5〕

ชาร์:กาเด็ม! ใจ เย็น ก่อน สิ!
   chaa : gadem!           cai       yen       kɔ̀ɔn        sì
 シャア:ガデム   心  冷たい  先ず      <命令の強調> 
    「ガデム、落ち着け!」

กาเด็ม:อย่า มา ห้าม ฉัน!!
       gadem : yàa        maa     hâam     chǎn
             ガデム:するな    来る     禁止          私   「止めるな!!」

       :มัน ทำลาย ยาน ของ ฉัน!  
                      man    thamlaay        yaan        khɔ̌ɔŋ     chǎn

                             それ 破壊する        乗り物       の      私

                「ワシの艦をやられたんだぞ!」

          :ฉัน จะ อัด ร่วง ใน ที เดียว! 
                      chǎn     cà      àt       râaŋ      nai   thii     diːaw
                             私              圧する    体        中    回    ひとつの
                                         「一撃で倒してみせるわ!」

อามุโร่:มา แบบ ไม่ มี อาวุธ เหรอ?   
    àamurôo : maa     bɛ̀ɛp      mâi    mii     aawút       rə̌ə
            アムロ : 来る   型     ない           武器 …かどうか?

  「武器も持たずに?」

ชาร์:อย่า นา กาเด็ม!   
   chaa : yàa         naa     gadem
  シャア:するな <強調> 「やめろ!ガデム!」

      :แซ็ค ของ นาย สู้ มัน ไม่ ได้ หรอก!

   zɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ        naay   sûu   man    mâi    dâi         rɔ̀ɔk

         ザク   の        あなた 戦う それ できない      <強調>

                                            「きさまのザクでは無理だ!」

กาเด็ม:เจ้ามือใหม่!  ฝีมือมันต่างกันเยอะ 
       gadem : câw    muu      mài         fǐi muu   man  tàaŋ    kan    yə́
            ガデム : ヤツ …する人 新しい   腕前    それ 異なる    たくさん

                               「素人め!」  「間合いが遠いわ」

 

ชาร์:ปาปัว ถก ทำลาย  กาเด็ม ก็ ตาย   
   chaa : paapua      thòk       thamlaay          gadem       kɔ̂ɔ     taai
  シャア:パプア 議論する?? 破壊する  ガデム           も      死ぬ
        「パプアがやられ」      「ガデムも死んだ」

 

      :นี่ มัน เรื่อง อะไร กัน
            : nîi   man      rɯ̂ːaŋ        arai       kan
                これ その         事        何
                             「どういうことなのだ」

      :จะ โมบิลสูท ก็ ดี  
                cà      モビルスーツ    kɔ̂ɔ dii     
        も よい

       หรือ ยาน ลำ นั้น ก็ ดี
                rɯ̌ɯ      yaan       lam     nán   kɔ̂ɔ  dii  
                 もしくは 乗り物   船の類別詞  その も よい

                          「あのモビルスーツにしろ、あの艦にしろ」

      :อาวุธประสิทธิภาพสูงของสหพันธ์  
                 aawút   pràsìtthíphâap              sǔuŋ  khɔ̌ɔŋ      sáhaphan
   武器  効率、効果   高い  の  連邦軍 

       ทำให้เรา...
                tham hâi raw
                する させる 私たち

                「あきらかに連邦軍の新兵器の高性能の前に

      แพ้ อย่าง หมด รูป   
             phɛ́ɛ      yàaŋ           mòt       rûup

              負ける …のように 尽きる     形、姿 

                            敗北を喫した」

      :เรื่อง นั้น ก็ เข้าใจ แต่ว่า...   
                rɯ̂ːaŋ     nán   kɔ̂ɔ     khâw cai     tɛ̀ɛ wâa
                        事  その も    理解する  しかし

        「それはわかる しかし.....」

      มัน เป็น...แบบ นี้ ได้ ยังไง    
            man     pen             bɛ̀ɛp     níi    dâi     yaŋ ŋai
                それ である              型  この できる どのように

                 「いったいどういうことなのだ」


      :ทั้งที่ แพน การ มัน แสน จะ อ่อนหัด
              tháŋ thîi    phɛ̌ɛn       kaan    man       sɛ̌ɛŋ      cà            ɔ̀ɔn hàt
            にもかかわらず 作戦  する それ 10万, 大変な           弱い 練習する

            「連中は戦法も未熟なら」                                         経験の浅い                               

      :ฝีมือ รบ ก็ มือ สมัคร เล่น ช้ดๆ
              fǐi muu     róp    kɔ̂ɔ muu      samàk       lên        chát chát
                      腕前 戦う も …する人 アマチュアの     あきらかな,はっきりと
    「戦い方もまるで素人だ」


      :เป็น แบบนี้ ได้ ยังไง
                pen        bɛ̀ɛp  níi     dâi     yaŋ   ŋai
                 である        型 この できる どのように

                  「どういうことなのだ」

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔4〕

ชาร์:พลาด รึ เนี่ย                
   chaa : phlâat      rɯ̌ɯ    nîːa
 シャア:しくじる   …か? <強調> 「仕損じた」

     :ถึงประสิทธิภาพโมบิลสูทจะต่างกัน
  thɯ̌ŋ  pràsìtthí         phâap              モビルスーツ       cà    tàaŋ    kan
到着する、たとえ…せよ 効果、効率                         異なる   
                     「モビルスーツの性能の違いが

:แต่ไม่ได้แปลว่าฝีมือการรบจะต่างกัน 
   tɛ̀ɛ mâi     dâi  plɛɛ     wâa  fǐi muu   kaan   róp  cà    tàaŋ     kan
しかし …ない できる 意味する 腕前  仕事 戦う               異なる
              戦力の決定的差ではないということを」

      ฉัน จะ แสดง ให้ ดู
   chǎn    cà        sadɛɛŋ       hâi   duu
                   私                     示す      あげる     みる 「教えてやる」

      :ช้า ไป
            :cháa      pai
                  遅い 行く     「遅い」

      :พยายามต้านไว้จนกว่าฉันจะไปถึงนะ
  :phayaayaam       tâan    wái  con   kwàa  chǎn  cà    pai   thɯ̌ŋ ná 
        努力する      抵抗する しておく ...するまで 私  行く 到着する
                             「私が行くまでなんとか持ちこたえろ」

      :เจ้านักบินมือใหม่  เอาล่ะนะ!       
               câw    nákbin      muu    mài          aw      lâ     ná
                  ヤツ パイロット …する人 新しい           さて、

    「不慣れなパイロットめ」   「いくぞ!」

      :อ่อน หด  
                 ɔ̀ɔn        hàt   
 柔らかい,弱い,若い 練習する                 「甘いな」

  :โมบิลสูทของสหพันธ์มันเป็นปิศาจเรอะ?
          モビルスーツ          khɔ̌ɔŋ   sáhaphan      man    pen     piisàat         rə́əm
  モビルスーツ  の               連邦               それ    である       悪霊             …なの?
   「連邦軍のモビルスーツはバケモノか!」

      :โดน ขนาด นี้ ยัง             เฉย
                doon    khanàat      níi        yaŋ                           chə́əi 
                   当たる         規模          この まだ,もう…した,のような  無関心の,気にしない
       「これだけの攻撃でも」

      :ถึงเหลือแค่แซ็คก็ต้องเอามาให้ได้
              thɯ̌ŋ  lɯ̌a         khɛ̂ɛ      zɛɛk kɔ̂ɔ    tɔ̂ŋ     aw    maa   hâi     dâi
  たとえ…せよ 残り、余り だけ       ザク も  しなければならない持ってくる 絶対,必ず 
                              「ザクだけでも手に入れなければならん」

      :ฉัน จะ รีบ ไป
               chǎn    cà      rîip     pai
                    私   急ぐ 行く  「今行く」

      :พยายามตรึงไว้ นะ
   phayaayaam     truŋ    wái    ná
              努力する しっかり固定する しておく     「なんとか持たせろ」

กาเด็ม:มัว ชัก ช้า อะไร อยู่ เล่า!
             ガデム : mua   chák   cháa       arai       yùu       lâw
         ぼんやりしている             遅い  何  いる <強調>
                       「いったい何をモタモタやっておる!」

          :ใช้ มือ ดัน สิ! 
                      chái   muu   dan       sì
                      使う 手 押す                 「手で押し出せ!」

ジオン兵:ชาร์จ พลัง งาน เรียบ ร้อย
               : チャージ      phalaŋ     ŋaan         rîːap        rɔ́ɔi
                      チャージ         力  仕事         準備できた
                          「エネルギー充填完了」

 

เซล่า:ไค ชิเด็น ได้ยิน รึเปล่า?
     seelâa : khai      chiden    dâi yin      rɯ́ plàaw
        セイラ :   カイ・シデン    聞こえる          …かどうか?
                                「カイ・シデン、聞こえて?」

        :อย่า มัว พูด ไร้ สาระ นะ   
                    yàa      mua   phûut    rǎi     sǎará       ná
                 するな ぼんやりした 話す …がない 本質   (くだらない)

                                               「余計な事言わないで」

 

カイ・シデンのタイ語を書き忘れていた。あとから確認して書き直します。

 

 

 

  

 

  

  

 

 

   

 

 

      

 

  

  

 

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔3〕

ชาร์:ยานโทรมขนาดนี้ยังจะให้ประจำการ
   chaa : yaan       thoom     khanàat  níi  yaŋ  cà     hâi   pracamkaan
  シャア : 乗り物     崩壊する サイズ これ まだ させる 仕事に服している

                อีกรึเนี่ย?
                 ìik  rɯ́   nîːa
             もっと …か?  <強調>
    「よくもこんなくたびれた艦が現役でいられるものだな」

กาเด็ม: ガデム : 
   อย่างดาวหางสีแดงเนี่ยนะต้องการเสบียง
        yàaŋ       daaw   hǎaŋ    sǐi   dɛɛŋ   nîːa      ná       tɔ̂ŋ     kaan   sabiaŋ

…のように,種類 星     尾      色 赤 <強調>しなければならない すること 食料  

   「赤い彗星が補給を欲しがるとはな」

          :ไปทำอีท่าไหนเข้าล่ะ?
                    : pai   tham  îi   thâa     nǎi    khâw   lâ
                          行く  する 軽蔑を表す 態度 どこの 入る,到着<語尾の強調>

        「ドジをやったのか?」

ชาร์:กาเด็ม ศัตรู อยู่ ตรง หน้า นะ 
   chaa : ガデム            sàttruu     yùu     troŋ     nâa          ná
  シャア:ガデム               敵                いる 真っ直ぐ 前
                「ガデム、敵は目の前だ」

      :อย่า มัว ชัก ช้า
                 yàa     mua    chák    cháa
                 するな ぼんやりしている 遅い、ゆっくり 「一刻を争う」

กาเด็ม:รู้แล้วนา
            ガデム:rúu  lɛ́ɛw   naa
                          知る …した <強調> 「わかっているよ」

ชาร์:เปิดฮัทช์! เชื่อมต่อท่อขนส่ง  เร็วเข้า!
   chaa : pə̀ət ハッチ               chɯ̂ːam   tɔ̀ɔ     thɔ̂ɔ   khǒn sòŋ     rew   khâw
シャア: 開く ハッチ              接合する 接続する 溝,管  運ぶ  運送する 速い<命令の強調>
                 「ハッチ開け!ドッキングパイプ接続急がせ!」

อามุโร่:เอา ล่ะ ลุย เลย นะ
    àamurôo : aw         lâ    luy       ləəy     ná
     アムロ: よし、さてと 歩いていく、困難に踏み込んでいく
                         「よし、行くか」

กาเด็ม:ชาร์ นาย ว่า มัน แปลก มั้ย?
            ガデム:chaa       naay     wâa   man      plɛ̀ɛk           mái
                         : シャア    あなた           それ      珍しい …ですか?

              「シャア、変だとは思わんか?」

ชาร์:ฉัน ก็ ว่า งั้น กาเด็ม
 chaa : chǎn  kɔ̂ɔ  wâa   ŋán        ガデム

   シャア:私  も   そのように ガデム

     「同感だな、ガデム」

 เดรน:หรือ ยาน ศัตรู อยู่ แถวนี้?
      dren : rɯ̌ɯ        yaan       sàttruu   yùu      thɛ̌w níi 
      ドレン:…かどうか? 乗り物  敵    いる      このあたり 

                「近くに敵艦が?」

ชาร์:ก็ เป็น ไป ได้ 

   chaa : kɔ̂ɔ   pen       pai     dâi
  シャア: あり得る、可能である

         「ありうるなぁ」

 

  ジオン兵:

วัตถุคล้ายมิสไซล์พุ่งมาจากด้านหลังครับ  
 wátthù      khláay   ミサイル          phûŋ maa   càak    dâan   lǎŋ       khráp

  物資  似ている ミサイル  疾走する 来る から    側 後ろ

        「後方よりミサイルらしきもの接近」 

ชาร์:อะไร นะ!
   chaa : arai            ná
  シャア ; 何         「なに!」

ジオン兵:อีก 3วิฯ จะ พุ่ง ชน!

                   ìik sǎam wínaathii cà  phûŋ  chon
                もっと 3  秒   疾走する 衝突する
   「3秒で接触!」

       :ระลอก 2 มา แล้ว!
                rálôok         sɔ̌ɔŋ  maa      lɛ́ɛw
          さざ波、波紋        2    来る      …した  
               「第2波来ます!」

ชาร์:เดี๋ยวฉันจะขับโมบิลสูทออกไปก่อน   
   chaa : dǐːaw      chǎn cà     khàp  モビルスーツ          ɔ̀ɔk         pai   kòon
  シャア:すぐ  私  運転する        外     行く 先ず

   「私は先にモビルスーツで出撃する」

           

   

 

 

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔2〕

ฟลาวโบ:อามุโร่ อยู่ ที่ ใหน เนี่ย?

        flaaw bôo : àamurôo        yùu   thîi        nǎi        nîːa

     フラウ・ボゥ: アムロ     いる  どこに           <強調>

                          「アムロ、どこにいるの?」

   :ถ้า ไม่ เปลี่ยน เสื้อ บ้าง ตัว จะ เหม็น นะ

        thâa     mâi        plìan           sûːa      bâaŋ     tua      cà       měn          ná

 もし …ない 交換する     服     いくつか      自分        臭い

   「着替えないと臭いわよ」

            :เธอ ไม่ กิน ข่าว มา 2มื้อ แล้ว นะ

                          :thəə       mâi    kin     khâaw    maa  sɔ̌ɔŋ mɯ́ɯ lɛ́ɛw     ná

                                君    …ない 食べる     ごはん    くる   2 ~食 …した

   「食事2回抜きなのよ」

อามุโร่:เรื่อง มัน ไม่ เกี่ยว หรอก

    àamurôo : rɯ̂ːaŋ      man     mâi      kìaw           rɔ̀ɔk

                         話,件        それ …ない 関係がある   <強調>

                    「そんなの関係ないよ」

       :แต่ทำไปเพราะว่าฉันไม่อยากตายนะ

                 tɛ̀ɛ   tham   pai   phrɔ́        wâa  chǎn  mâi     yàak        taai      ná

 だけ,しかし する    行く    なぜなら             私    …ない したい      死ぬ

   「死にたくないからやってるだけさ」

ฟลาวโบ:เป็น งั้น แน่ เหรอ?

        flaaw bôo : pen       ŋán     nɛ̂ɛ          rə̌ə

      フラウ・ボゥ:である それじゃあ  確かに …かどうか?

                 「ふーん、そうかしら」

อามุโร่:แน่ สิ

    àamurôo : nɛ̂ɛ      sì

                        確かに     「そうかい」

ออสกอร์:มียานเข้ามาใกล้มุไซของชาร์ครับ

                 オスカー : mii  yaan   khâw  maa   klâi   musai     khɔ̌ɔŋ    chaa  khráp

                                ある 乗り物 入る 来る 近い ムサイ     の シャア

                               「シャアのムサイに接近する艦があります」

เซล่า:ไม่ ถาม กัปตัน ดู ล่ะ คะ?

     seelâa : mâi    thǎam       kàptan     duu   lâ       khá

      セイラ:…ない  尋ねる キャプテン 見る   …は? ですか?

    「艦長さんに聞いてみたら?」

ไบรท์:คุณเลิกพูดแบนั้นกับผมได้ไหม่?

          brait : khun      lə̂ək   phûut   bɛ̀ɛp nán    kàp  phǒm    dâi      mǎi

    ブライト:あなた やめる   型         その          と 私 できる …か?

   「そういう言い方やめてほしいものだな」

มิไร:ประกาศ ฉุกเฉิน ประกาศ ฉุกเฉิน

   mirai : prakàat                  cùk cə̌ən               prakàat           cùk cə̌ən

  ミライ:告知する           緊急の、救急の          告知する 緊急の、救急の

          「緊急警報、緊急警報」

     :คนที่สามารถรบได้รีบมาที่บริดจ์ด้วย

              khon thîi     sǎamâat     róp    dâi  rîip  maa thîi  bridge    dûːay

                人 関係代名詞 できる        戦う  できる   急ぐ  来る …に  ブリッジ<依頼>

                                       「戦闘可能な方はブリッジに集合」

ไบรท์:อามุโร่ ขับ กันดั้ม 

          brait : àamurôo         khàp      gandâm

       ブライト: アムロ     運転する     ガンダム

            ริว ขับ คอร์ไฟท์เตอร์

      riw   khàp    コアファイター

        リュウ 運転する

   「アムロはガンダム、リュウはコアファイター」

เซล่า:เชื่อม ต่อ แท่น ส่ง ตัว เรียบร้อย

      seelâa : chɯ̂ːam     tɔ̀ɔ      thɛ̂n     sòŋ      tua        rîap rɔ́ɔy

       セイラ:接合する 接続する     台      送る 体,自身        準備できた

   「カタパルト接続終了」

 

ริว:ออก แล้ว!

  riw : ɔ̀ɔk             lɛ́ɛw

リュウ:外   「発進!」

เซล่า:ทำได้ใช่ไหม?

      seelâa : tham   dâi   châi      mǎi

       セイラ:する できる …ですか  「わかるわね?」

อามุโร่:กำลัง เตรียม ครับ

      àamurôo : kam laŋ       triam          khráp

     アムロ:している   準備する   「そのつもりです」

         :ผม จะ ลอง ดู

                     phǒm    cà        lɔɔŋ     duu

                     私         試す 見る 「やってみます」

         :ทำตาม คู่มือ

   tham taam      khûumuu

         する 従う 説明書   「手引書どおり」

         :แรง ขับ ของ กันดั้ม ปกติ

         rɛɛŋ   khàp    khɔ̌ɔŋ       gandâm       pòkkatì

       パワー 運転する    の       ガンダム  普通、通常

                                      「ガンダム、出力異常なし」

         :ไปล่ะครับ!   

                    pai   lâ      khráp    

           行く       「行きます!」