タイ語でガンダム

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムのセリフの字幕を書いています。お気軽に読んでください。

2023-01-01から1年間の記事一覧

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔6〕-1

เซล่า:การ รบ จบ แล้ว ล่ะ อามุโร่ seelâa : kaan róp còp lɛ́ɛw lâ àamurôo セイラ:する事 戦い 終わる …した アムロ 「戦いは終わったわ、アムロ」 :กันดั้ม อามุโร่ ปลอดภัย ใช่ มั้ย? gandâm àamurôo phrɔ̀ɔt pai châi mái ガンダム アムロ 安全な …で…

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔5〕

この回は、まだまだ続きます。 อามุโร่:เดี๋ยว สิ! àamurôo : dǐːaw sì アムロ:ちょっと、瞬間 「まてよ!」 :คิด จะ โจมตี ที่ พลี ชีพ รึ เนี่ย? khít cà coom tii thîi phlii chîip rɯ́ nîːa 思う 攻撃する 身を捧げる 命 …か? <語尾強調> 「これは特…

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔4〕

เซล่า:ช่วย บอก รหัส เปิด seelâa : chûːay bɔ̀ɔk rahàt pə̀ət セイラ:<依頼> 言う パスワード 開ける ห้อง ขัง ของ อามุโร่ ด้วย ด่ะ hɔ̂ŋ kǎŋ khɔ̌ɔŋ àamurôo dûːay khâ 部屋 閉じ込める の アムロ <依頼> 「アムロの独房のドアナンバーを教えてくだ…

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔3〕

ฮาม่อน:ถ้า เจ้า หนู นั่น พยายาม ขัดขวาง hamôn : thâa câw nǔu nân phayaayaam khàt khwǎaŋ ハモン:もし ヤツ ねずみ それ 努力する 妨げる 塞ぐ、遮る อีก ล่ะ ก็... ìik lâ kɔ̂ɔ また,再び も、つなぎ言葉 「あの坊やが邪魔する事がありましたら」 :คุณ…

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔2〕

ริว:กายภาพบำบัด ไง riw : kaay phâap bambàt ŋai リュウ:身体 映像,イメージ 治療する だよ 「リハビリテーションさ」 :เกี่ยว กับ เรื่อง อามุโร่ น่ะ kìːaw kàp rɯ̂ːaŋ àamurôo nâ 関係する と 話 アムロ 「アムロの事なんだが」 ไบรท์:ฉัน ไม่ ให้ ปล่อ…

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔1〕

第21話 激闘は憎しみ深く ความ แค้น ที่ ฝัง ลึก ใน การ ต่อสู้ khwaam khɛ́ɛn thîi fǎŋ lúk nai kaan tɔ̀ɔ sûu 事 恨む 埋める 深い 中 する事 戦う ฮาม่อน:มี แค่ แซ็ค เก่าๆ เครื่อง เดียว กับ hamôn : mii khɛ̂ɛ zɛɛk kàw kàw khrɯ̂ːaŋ diːaw kàp ハモン…

タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔7〕

รัมบา ราล:พวก เธอ ต่อสู้ ได้ เยี่ยม มาก ramba ral : phûːak thəə tɔ̀ɔ sûu dâi yîam mâak ランバ・ラル:連中 あなた 戦う できる 最高の とても 「君たちは立派に戦ってきた」 :แต่ ว่า นี่ แหละ คือ ชะตา ชีวิต ของ ทหาร tɛ̀ɛ wâa nîi lɛ̀ khɯɯ chataa …

タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔6〕

เซล่า:รู้ ว่า ฉัน คือ อัลทีเซีย seelâa : rúu wâa chǎn khɯɯ al thii sia セイラ:知る 私 即ち アルテイシア ยัง กล้า หัน ปืน ใส่ ยีก เหรอ? yaŋ klâa hǎn pɯɯn sài ìik rə̌ə まだ あえて…する 向ける 銃 入れる さらに …か? 「アルテイシアと知ってな…

タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔5〕

อามุโร่:หมอ นั่น กำลัง มา àamurôo : mɔ̌ɔ nân kam laŋ maa アムロ:医者 あれ …している 来る 「あの人が来るんだ」 敵側であるランバ・ラルに対しだが、アムロは尊敬を込めてหมอ医者を使うのかな。 รัมบา ราล:ลุย เลย! ramba ral : luy ləəyランバ・ラル …

タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔4〕

ฮาม่อน:เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นนักบินกันดั้ม... hamôn : dèk nùm khon nán pen nákbin gandâm ハモン:子供 若い男,青年 人 あの である パイロット ガンダム โมบิลสูท สี ขาว นั่น เหรอ? mobilsuut sǐi khǎaw nân rə̌ə モビルスーツ 色 白 それ …か? 「あの…

タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔3〕

ริว:เจ้า พวก นั้น ในที่สุด ก็ หยุด จน ได้ riw : câw phûːak nán nai thîi sùt kɔ̂ɔ yùt con dâiリュウ:ヤツ 連中 あの やっと、ついに も 止まる 尽きる できる 「連中め、やっと止まりやがって」 :พวก นาย คิด จะ ทิ้ง ไบรท์ รึไง? phûːak naay khít cà…

タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔2〕

มาคุเบะ:รู้ ใช่มั้ย ว่า ต้อง ทำ ยังไง ต่อ? makhube : rúu châi mái wâa tɔ̂ŋ tham yaŋ ŋai tɔ̀ɔ マ・クベ:知る …ですか? しなければならない どのように 続ける 「次の手はわかっているな?」 :ไม่ ต้อง ห่าง mâi tɔ̂ŋ hùaŋ 必要ない 心配する 「心配な…

タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔1〕

この回は泣けます。さっき見ていて、泣きました。タイ語でも。 第20話 死闘!ホワイト・ベース ศึก เสี่ยง ตาย ของ ไวท์เบส sùk sìaŋ taay khɔ̌ɔŋ waitbes 戦い 死を覚悟でやる の ホワイトベース มิไร:ขอ ฉัน ร่วม วง ด้วย คน นะ mirai : khɔ̌ɔ chǎn rûam w…

タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔5〕

อามุโร่:มาแล้ว! จริงๆด้วย àamurôo : maa lɛ́ɛw ciŋ ciŋ dûːay アムロ:来る …した 本当に 「来た!」 「やっぱり」 รัมบา ราล:นี่แก! เจ้าหนูคนเมื่อกี้เหรอ? ramba ral : nîi kɛɛ caw nǔu khon mɯ̂a kîi rə̌ə ランバ・ラル:この おまえ ヤツ ねずみ 人 …

タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔4〕

อามุโร่:ถ้า เจอ กับ โมบิลสูท กุ๊ฟ นั่น àamurôo : thâa cəə kàp mobilsuut guf nân アムロ:もし 出会う と モビルスーツ グフ それ 「あのグフってモビルスーツに出て来られたら、 กันแคนน่อน กับ กันแทงค์ เสร็จ แน่ ガンキャノン kàp ガンタンク sèt nɛ…

タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔3〕

ฮาม่อน:พ่อ หนุ่ม นี่... hamôn : phɔ̂ɔ nùm nîi ハモン:父 若い この 「その子、 なぜ、ここでポー父?ランバ・ラルに対してポーか? いつも部下の前でも「クンあなた」と呼んでいるのに。 บอก ว่า เด็ก คน นั้น เป็น แฟน เขา น่ะ bɔ̀ɔk wâa dèk khon nán …

タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔2〕

อามุโร่:เอ่อ...จะ ว่า ไง ดี àamurôo : əə cà wâa ŋai dii アムロ:ウー と言う どのように 良い 「あの…何ていうか」 :ขอบคุณ สำหรับ น้ำใจ นะ ครับ khɔ̀ɔp khun sǎm ràp nám cai ná khráp ありがとう 食事のセット 水 心 思いやり แต่ ผม รับ ไว้ ไม่ ได้…

タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔1〕

ランバ・ラル特攻!です。ここはたくさん勉強できます。灼熱のアッザ…は飛ばしました。 第19話 ランバ・ラル特攻! รัมบา ราล ดับ เครื่อง ชน! ramba ral dàp khrɯ̂ːaŋ chon ランバ・ラル 消える、死ぬ 機械 衝突する อามุโร่:ขอ น้ำ ดื่ม หน่อย ได้มั้ย ครับ…

タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔4〕

มิไร:ฉัน ก็ ไม่ ค่อย เห็นด้วย หรอก นะ mirai : chǎn kɔ̂ɔ mâi khɔ̂i hěn dûːay rɔ̀ɔk ná ミライ:私 あまり…ではない 賛成する 強調 「あんまり賛成できないけど」 :ไบรท์ ตัดสินใจ แล้ว ใช่มั้ย ล่ะ ว่า brait tàt sǐn cai lɛ́ɛw châi mái lâ wâa ブライ…

タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔3〕

โคซูน:เธอ เป็น คน ของ ซีอ้อน สิ นะ? khozun : thəə pen khon khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn sì ná コズン:あなた である 人 の ジオン < 軽い確認> 「おまえ、ジオンの人間だな?」 :ถ้า อยาก จะ หนี ฉัน จะ พาไป ด้วย ก็ ได้ thâa yàak cà nǐi chǎn cà phaa pai dûːay…

タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔2〕

ฮาม่อน:คุณ คะ คุณ คิด ยังไง คะ hamôn : khun khá khun khít yaŋ ŋai khá ハモン:あなた あなた 考える どのように ですか? ถึง รับ ภารกิจ นี้? thɯ̌ŋ ráp phaarákìt níi 到達する 受ける 任務 この 「今後の作戦、どういうおつもりで受けたのです?」 ร…

タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔1〕

第17話 アムロ脱走 อามุโร่ ถอน ตัว àamurôo thɔ̌ɔn tua アムロ 取り消す 自身 ⇐辞退、身を引く อามุโร่:คุณ ริว สแตนด์บาย OK! àamurôo : khun riw stɛɛnd baay アムロ:さん リュウ スタンバイ OK 「リュウさん、スタンバイOK」 ริว:โอเค! อามุโร่ ด็อกกิ้…

タイ文字でガンダム 第16話 セイラ出撃〔3〕

ไค:แม่ นัก รบ สาว กลับ มา แล้ว ล่ะ khai : mɛ̂ɛ nák róp sǎaw klàp maa lɛ́ɛw lâ カイ:母 する人 戦う 女性 帰る 来る …した 強調 「よぉよぉ、女戦士のご帰艦だぜ」 文頭に[แม่:母]の字がある。間投詞か?スペイン語のMadre mía!、イタリア語のMamma m…

タイ文字でガンダム 第16話 セイラ出撃〔2〕

ฮาม่อน:เห็น คุณ ว่า ท่าน มาคุเบะ hamôn : hěn khun wâa thân makhube ハモン:見える あなた 様 マ・クベ เป็น คน ที่ ประมาท ไม่ ได้ นี่ pen khon thîi pramâat mâi dâi nîi である 人 軽視する できない 文末で強調 「マ・クベ様は油断ならないお方と聞…

タイ文字でガンダム 第16話 セイラ出撃〔1〕

第16話 セイラ出撃 เซล่า ออก รบ seelâa ɔ̀ɔk róp セイラ 出る 戦う 2話飛ばして、セイラ出撃からです。 ไบรท์:ไม่ ขำ นะ ไค brait : mâi khǎm ná khai ブライト:…ない 面白い、滑稽な 「ちゃかすな、カイ」 タムラ:ผม ก็ ไม่ ทัน สังเกต phǒm kɔ̂ɔ mâi th…

タイ文字でガンダム 第13話 再会、母よ・・・〔3〕

アムロの母:แม่ จำ ไม้ ได้ เลย นะ mɛ̂ɛ cam mâi dâi ləəi ná 母 記憶する できない,ない とても ว่า เลี้ยง ให้ เธอ เป็น คน แบบ นี้ wâa líaŋ hâi thəə pen khon bɛ̀ɛp níi と言う 養う、奢る あげる 君 である 人 型 この 「私はおまえをこんなふうに育…

タイ文字でガンダム 第13話 再会、母よ・・・〔2〕

子供:เครื่อง บิน รบ ของ จริง ด้วย khrɯ̂ːaŋ bin róp khɔ̌ɔŋ ciŋ dûːay 機械 飛ぶ 戦う の 本当だ 「本物の戦闘機だ」 :เท่ จัง เลย เนอะ thêe caŋ ləəi nə́ カッコいい とても、すごく …な? 「カッコいいな」 アムロの母:อามุโร่ นั่น อามุโร่ ใช่มั้ย?…

タイ文字でガンダム 第13話 再会、母よ・・・〔1〕

第13話 再会、母よ・・・ พบ กับ แม่ อีก ครั้ง... phóp kàp mɛ̂ɛ ìik khráŋ 会う と 母 さらに 回 อามุโร่:หวัง ว่า... แม่ คงจะ ปลอดภัย ดี นะ àamurôo : wǎŋ wâa mɛ̂ɛ khoŋ cà phrɔ̀ɔt pai dii ná アムロ:希望する 母 きっと 安全な 良い 「母さん、ケガ…

タイ文字でガンダム 第12話 ジオンの脅威〔4〕

ギレンの演説からです。 กิเรน:พวกเราได้สูญเสียผู้กล้าไปหนึ่งคน giren : phûːak raw dâi sǔun sǐːa phûu klâa pai nɯ̀ŋ khon ギレン:私たち できる なくす 人 勇敢な 行く 1人 「我々は一人の英雄を失った」 :แต่นี่... แปลว่าพวกเราพ่ายแพ้เหรอ? tɛ̀ɛ nî…

タイ文字でガンダム 第12話 ジオンの脅威〔3〕

เซล่า:ไม่ ได้ยิน เสียง ตอบ เลย seelâa : mâi dâi yin sǐːaŋ tɔ̀ɔp ləəi セイラ:…ない 聞こえる 声 答える とても、強調 「返事が聞こえないわ」 อามุโร่:โอเค ครับ ออก ตัว สินะ àamurôo : ookhee khráp ɔ̀ɔk tuːa sì ná アムロ:OK 出る 体 発進 「いい…