タイ語でガンダム

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムのセリフの字幕を書いています。お気軽に読んでください。

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔5〕

กัลม่า:นาย ไม่ ต้อง ช่วย นะ galmâ : naay mâi tɔ̂ŋ chûːay ná ガルマ:君 する必要ない 助ける 「手を出すなよ」 :ดู เฉยๆ เถอะ ชาร์ duu chə̌y chə̌əy thə̀ chaa 見る 無関心の <命令> シャア 「見てるんだ、シャア」 ชาร์:ฉันจะรอดูฝีมือการโจมตีของนา…

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔4〕

アムロxブライトはまだ続きます。 ไบรท์:ลุก ขึ้น มา! brait : lúk khɯ̂n maa ブライト:立つ 上がる 来る 「立てよ」 อามุโร่:พอ ที ได้ มั้ย ครับ àamurôo : phɔɔ thii dâi mái khráp アムロ:十分 回 できるか? 「やめてくださいよ」 :ถ้าอยากให้กันดั้…

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔3〕

アムロとブライトの件は、ほぼノーカットで行きます。 อามุโร่:ถ้า ต่อสู้ เสร็จ แล้ว àamurôo : thâa tɔ̀ɔ sûu sèt lɛ́ɛw アムロ:もし 戦う 終わる …した คุณ รับ ประกัน ได้ มั้ย ว่า khun ráp prakan dâi mái wâa あなた 受ける 保証する できる …か? ……

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔2〕

อามุโร่:เมื่อกี้ ขอโทษ นะ àamurôo : mɯ̂a kîi khɔ̌ɔ thôot ná アムロ: さっき ごめんなさい 「さっきはごめん」 ฟลาวโบ:น่า... ช่างเถอะ flaaw bôo :nâa châŋ thə̀ フラウボウ:…すべき 放っておく、かまわない 「ううん、いいのよ」 อามุโร่:จะ ออกไป เพ…

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔1〕

第9話 翔べ!ガンダム บินสิ! กันดั้ม bin sì gandâm 飛ぶ <命令> ガンダム ฟลาวโบ:เป็น อะไร เหรอ? flaaw bôo : pen arai rə̌ə フラウ・ボゥ:である 何 …かどうか? 「どうしたの?」 อามุโร่:ไม่ ได้ เห็น อะไร หรอก àamurôo : mâi dâi pen arai rɔ̀ɔk …

タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔4〕

เซล่า:ตาม แผน เลย ค่ะ seelâa : taam phɛ̌ɛn ləəi khâ セイラ:従う 作戦 です 「作戦どおりよ」 ジオン兵:หยุด โจมตี ก่อน! yùt coom tii kɔ̀ɔn 止まる、休む 攻撃する 先ず、先に 「攻撃中止!」 อามุโร่:ฉัน ไม่ ยอม หรอก! àamurôo : chǎn mâi yɔɔm rɔ̀…

タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔3〕

เซล่า:พยายาม หน่อย นะ คุณ ไค seelâa : phayaayaam nɔ̀i ná khun khai セイラ:頑張る、努力する お願い さん カイ 「頑張って、カイさん」 ไค:จะ ลอง ดู ละกัน คุณ เซล่า khai : cà lɔɔŋ duu lá kan khun seelâa カイ: 試す みる さん セイラ 「やってみ…

タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔2〕

กัลม่า:แบบนี้ ต้อง ชนะ มัน ได้ แน่ galmâ : bɛ̀ɛp níi tɔ̂ŋ chaná man dâi nɛ̂ɛ ガルマ:型 この ちがいない 勝つ それ できる 確かに 「これなら必ず勝てる」 ชาร์:ถ้า ยัง แพ้ อีก แก ก็ โง เต็มที ล่ะ chaa : thâa yaŋ phɛ́ɛ ìik kɛɛ kɔ̂ɔ ŋôo tem tii …

タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔1〕

第8話 戦場は荒野 สมร ภูมิ คือ แผ่นดิน ร้าง samǒon phuumí khuu phɛ̀n din ráaŋ 美人、戦い 土地 すなわち,です 土地 捨てられた、荒廃した リード中尉:จะ ชน แล้ว! cà chon lɛ́ɛw ぶつかる 「ぶつかるぞ!」 อามุโร่:ใคร อยู่ ที่ ชับบริดจ์ นะ? àamurôo…

タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔4〕

ชาร์:"การ ตก อย่าง อิสระ" บน โลก น่ะ chaa : kaan tòk yàaŋ ìtsarà bon lôok ná シャア:する事 落ちる のように 自由の 上 地球 「地球の自由落下というやつは ม้น ไม่ อิสระ เหมือน ชื่อ มัน หรอก man mâi ìtsarà mɯ̌ːan chɯ̂ɯ man rɔ̀ɔk それ …ない 自…

タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔3〕

อามุโร่:มอง เห็น แล้ว! นั่น ไง ไวท์เบส àamurôo : mɔɔŋ hěn lɛ́ɛw nân ŋai waitbes アムロ:見える 見える …した それ …だよ ホワイトベース 「見えた!ホワイトベースだ」 เซล่า:อามุโร่ ได้ยิน มั้ย? seelâa : àamurôo dâi yin mái セイラ:アムロ 聞こ…

タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔2〕

กัลม่า:ชาร์ นาย คิด ว่า ไง? galmâ : chaa naay khít wâa ŋai ガルマ:シャア 君 思う どのように 「シャア、どう思う?」 ชาร์:หรือ ว่า! ติดต่อ เดรน ให้ ที chaa : rɯ̌ɯ wâa tìt tɔ̀ɔ dren hâi thiiシャア:それとも 連絡する ドレン させる 回 「あるい…

タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔1〕

第7話 コアファイター脱出せよ คอร์ไฟท์เตอร์ หลบ หนี コアファイター lòp nǐi 避ける 逃げる มิไร:เมื่อกี้...เธอลองคำนวณดูแล้วใช่มั้ย? mirai : mɯ̂a kîi thəə lɔɔŋ khamnuan duu lɛ́ɛw châi mái ミライ さっき 君 試す 計算する 見る …した ですか? 「…

タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔4〕

กัลม่า:ทำไม ไม่ บอก ฉัน ล่ะ ว่า อาวุธ galmâ : tham mai mâi bɔ̀ɔk chǎn lâ wâa aawút ガルマ:なぜ 言わない 私 武器 ลับ นั่น มัน ร้ายกาจ láp nân man ráay kàat 秘密の それ その 凶暴な、恐ろしい 「なぜあの機密のすごさを教えてくれなかったのだ?…

タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔3〕

ชาร์:กัลม่า ต้อง สู้ ลำบาก อยู่ แล้ว ล่ะ chaa : galmâ tɔ̂ŋ sûu lambàak yùu lɛ́ɛw lâシャア: ガルマ ちがいない 戦う 困る困難な いる …した 強調 「ガルマが苦戦して当然さ」 :ก็ดี ตรง ที่ เขา จะ ได้ รู้ ว่า kɔ̂ɔ dii troŋ thîi khǎw cà dâi rúu wâ…

タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔2〕

WB乗組員:ชิ้นส่วน ซ่อม บล็อก20 ไม่ พอ แล้ว : chínsùan sɔ̂m blok yîi sìp mâi phɔɔ lɛ́ɛw 部品 修理する ブロック 20 …ない 充分 …した 「20ブロックの修理部品が足りないぞ」 :อย่า ปล่อย ให้ ไฟฟ้า ตัด เชียว นะ yàa plɔ̀y hâi fai fáa tàt chiaw ná ……

タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔1〕

第6話 ガルマ出撃す กัลม่า บุก โจมตี galmâ bùk coom tii ガルマ 侵入する 攻撃する ไบรท์:จำนวน ไม่ ใช่ น้อย เลย brait : cam nuan mâi châi nɔ́ɔi ləəi ブライト:数 じゃない 少ない とても,強調 「かなりの数だな」 ジオン兵:พร้อม รับ ทุก เมื่อ phr…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔7〕

ไบรท์:แต่ ถ้า มี โมบิลสูท นี่ brait : tɛ̀ɛ thâa mii モビルスーツ nîi ブライト:しかし もし ある モビルスーツ これ 「このモビルスーツがあれば สหพันธ์ ต้อง ชนะ ซีอ้อน แน่ sáhaphan tɔ̂ŋ chaná ziɔ́ɔn nɛ̂ɛ 連邦 ちがいない 勝つ ジオン 確かに 連…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔6〕

กัลม่า:ไง! มี อะไร? ดาว หาง สี แดง galmâ : ŋai mii arai daaw hǎaŋ sǐi dɛɛŋ ガルマ : どのように ある なに 星 尾 色 赤 「よおぉ! 何だい? 赤い彗星」 ชาร์:สงสัย ฉัน คง ถูก ลบ ฉายา นั้น แล้วล่ะ chaa : sǒŋsǎy chǎn khoŋ thùuk lóp chǎayaa nán lɛ…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔5〕

อามุโร่:เจอ แล้ว! วิธี เข้า สู่ ชั้น บรรยากาศ àamurôo : cəə lɛ́ɛw wíthii khâw sùu chán banyaakàat アムロ 出会う、見つける …した 方法 入る へ向かって 大気圏 「あった!大気圏突入の方法が」 :วะ ทัน มั้ย นะ? : cà tan mái ná 間に合う …か? 「間…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔3〕

อามุโร่:คราว นี้ ต้อง ตาม การ เคลื่อน ไหว àamurôo : khraaw níi tɔ̂ŋ taam kaan khlɯ̂ːan wǎi アムロ 回、度 この 追う、従う 仕事 動く しなければならない ของ ชาร์ ให้ ทัน khɔ̌ɔŋ chaa hâi than の シャア させる 間に合う 「今度こそシャアの動きに…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔4〕

ชาร์:กระสุน สำรอง ก็ หมด เรอะ chaa : kràsǔn sǎmrɔɔŋ kɔ̂ɔ mòt rə́ə シャア:弾、弾丸 予備 も 尽きる …か?…なの? 「スペアが無くなるとは」 เซล่า:ไม่ ไหว หรอก ค่ะ seelâa : mâi wǎi rɔ̀ɔk khâ セイラ …ない 耐える <強調> …です。(女性の) 「無理…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔2〕

ไบรท์:เปิดฮัทช์!แล้วให้กันดั้มออกตัวทันที! brait : pə̀ət ハッチ lɛ́ɛw hâi gandâm ɔ̀ɔk tua than thii ブライト:開く ハッチ それから させる ガンダム 発進 即刻 「ハッチ開け!ガンダム急速発進!」 เซล่า:อามุโร่ ต้อง กลับ มา ที่ ไวท์เบส seelâa :…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔1〕

第5話 大気圏突入 ฝ่า ชั้น บรรยากาศ fàa chán banyaakàat 突き進む 階 大気、空気 อามุโร่:เสีย ชีวิต ใน สงคราม เหรอ ครับ? àamurôo : sǐa chiiwít nai sǒŋkhraam rə̌ə khráp アムロ:失う 命 中 戦争 …かどうか? 「戦死なさったんですか?」 :แม่ ผม คง …

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔4〕

連邦兵:เป็น อย่าง ที่ ไบรท์ พูด เลย pen yàaŋ thîi brait phûut ləəi である のように ブライト 言う <強調> 「ブライトの言ったとおりだ」 วัคเค่น:แย่ ล่ะ สิ! เรา ติด มัน watkên : yɛ̂ɛ lâ sì raw tìt man ワッケイン 大変 <強調> 私たち くっつく…

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔3〕

ไค:ถ้า งั้น... khai : thâa ŋán カイ:もし それなら 「そんじゃあ」 อะไร ที่ ทำ ให้ กันดั้ม เหนือ arai thîi tham hâi gandam nɯ̌ːa 何 する させる ガンダム 優れる กว่า แซ็ค ของ ซีอ้อน ล่ะ? kwàa zɛɛk khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn lâ より ザク の ジオン は? 「…

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔2〕

ชาร์:ขนาด ศัตรู อยู่ ตรง หน้า พวก มัน chaa : khanàat sàttruu yùu troŋ nâa phûːak man シャア:大きさ,サイズ 敵 いる まっすぐ 前 連中 その ยัง มอง ไม่ เห็น อีก yaŋ mɔɔŋ mâi hěn ìik まだ…ない 見える …ない 見える もっと、再び 「敵を目の前にし…

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔1〕

第4話 ルナツー脱出作戦 แผน หลบ หนี จาก ลูน่าทู phɛ̌ɛn lòp nǐi càak luunâathuu 計画 逃亡する から ルナツー วัคเค่น:บุคคล ต่อ ไป นี้ wakkên :bùkkhon tɔ̀ɔ pai níi ワッケイン : 個人 以後 この 「次の者は ต้อง แยก ออก มา จาก กลุ่ม พลเรือน tɔ̂ŋ y…

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔6〕

ไบรท์:นายเข้าประชิดตัวศัตรูมากเกินไปนะ brait : naay khâw pràchít tua sàttruu mâak kəən pai ná ブライト:あなた 入る 近寄る 体 敵 とても …し過ぎる 「君は敵の向こうを回り込み過ぎだ」 ริว:ไม่หรอกดีแล้วที่เขาทำแบบนั้นเนอะ? riw : mâi rɔ̀ɔk dii …

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔5〕

ชาร์:กาเด็ม! ใจ เย็น ก่อน สิ! chaa : gadem! cai yen kɔ̀ɔn sì シャア:ガデム 心 冷たい 先ず <命令の強調> 「ガデム、落ち着け!」 กาเด็ม:อย่า มา ห้าม ฉัน!! gadem : yàa maa hâam chǎn ガデム:するな 来る 禁止 私 「止めるな!!」 :มัน ทำลาย ยา…