タイ語でガンダム

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムのセリフの字幕を書いています。お気軽に読んでください。

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔6〕

กัลม่า:ไง! มี อะไร? ดาว หาง สี แดง galmâ : ŋai mii arai daaw hǎaŋ sǐi dɛɛŋ ガルマ : どのように ある なに 星 尾 色 赤 「よおぉ! 何だい? 赤い彗星」 ชาร์:สงสัย ฉัน คง ถูก ลบ ฉายา นั้น แล้วล่ะ chaa : sǒŋsǎy chǎn khoŋ thùuk lóp chǎayaa nán lɛ…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔5〕

อามุโร่:เจอ แล้ว! วิธี เข้า สู่ ชั้น บรรยากาศ àamurôo : cəə lɛ́ɛw wíthii khâw sùu chán banyaakàat アムロ 出会う、見つける …した 方法 入る へ向かって 大気圏 「あった!大気圏突入の方法が」 :วะ ทัน มั้ย นะ? : cà tan mái ná 間に合う …か? 「間…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔3〕

อามุโร่:คราว นี้ ต้อง ตาม การ เคลื่อน ไหว àamurôo : khraaw níi tɔ̂ŋ taam kaan khlɯ̂ːan wǎi アムロ 回、度 この 追う、従う 仕事 動く しなければならない ของ ชาร์ ให้ ทัน khɔ̌ɔŋ chaa hâi than の シャア させる 間に合う 「今度こそシャアの動きに…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔4〕

ชาร์:กระสุน สำรอง ก็ หมด เรอะ chaa : kràsǔn sǎmrɔɔŋ kɔ̂ɔ mòt rə́ə シャア:弾、弾丸 予備 も 尽きる …か?…なの? 「スペアが無くなるとは」 เซล่า:ไม่ ไหว หรอก ค่ะ seelâa : mâi wǎi rɔ̀ɔk khâ セイラ …ない 耐える <強調> …です。(女性の) 「無理…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔2〕

ไบรท์:เปิดฮัทช์!แล้วให้กันดั้มออกตัวทันที! brait : pə̀ət ハッチ lɛ́ɛw hâi gandâm ɔ̀ɔk tua than thii ブライト:開く ハッチ それから させる ガンダム 発進 即刻 「ハッチ開け!ガンダム急速発進!」 เซล่า:อามุโร่ ต้อง กลับ มา ที่ ไวท์เบส seelâa :…

タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔1〕

第5話 大気圏突入 ฝ่า ชั้น บรรยากาศ fàa chán banyaakàat 突き進む 階 大気、空気 อามุโร่:เสีย ชีวิต ใน สงคราม เหรอ ครับ? àamurôo : sǐa chiiwít nai sǒŋkhraam rə̌ə khráp アムロ:失う 命 中 戦争 …かどうか? 「戦死なさったんですか?」 :แม่ ผม คง …

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔4〕

連邦兵:เป็น อย่าง ที่ ไบรท์ พูด เลย pen yàaŋ thîi brait phûut ləəi である のように ブライト 言う <強調> 「ブライトの言ったとおりだ」 วัคเค่น:แย่ ล่ะ สิ! เรา ติด มัน watkên : yɛ̂ɛ lâ sì raw tìt man ワッケイン 大変 <強調> 私たち くっつく…

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔3〕

ไค:ถ้า งั้น... khai : thâa ŋán カイ:もし それなら 「そんじゃあ」 อะไร ที่ ทำ ให้ กันดั้ม เหนือ arai thîi tham hâi gandam nɯ̌ːa 何 する させる ガンダム 優れる กว่า แซ็ค ของ ซีอ้อน ล่ะ? kwàa zɛɛk khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn lâ より ザク の ジオン は? 「…

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔2〕

ชาร์:ขนาด ศัตรู อยู่ ตรง หน้า พวก มัน chaa : khanàat sàttruu yùu troŋ nâa phûːak man シャア:大きさ,サイズ 敵 いる まっすぐ 前 連中 その ยัง มอง ไม่ เห็น อีก yaŋ mɔɔŋ mâi hěn ìik まだ…ない 見える …ない 見える もっと、再び 「敵を目の前にし…

タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔1〕

第4話 ルナツー脱出作戦 แผน หลบ หนี จาก ลูน่าทู phɛ̌ɛn lòp nǐi càak luunâathuu 計画 逃亡する から ルナツー วัคเค่น:บุคคล ต่อ ไป นี้ wakkên :bùkkhon tɔ̀ɔ pai níi ワッケイン : 個人 以後 この 「次の者は ต้อง แยก ออก มา จาก กลุ่ม พลเรือน tɔ̂ŋ y…

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔6〕

ไบรท์:นายเข้าประชิดตัวศัตรูมากเกินไปนะ brait : naay khâw pràchít tua sàttruu mâak kəən pai ná ブライト:あなた 入る 近寄る 体 敵 とても …し過ぎる 「君は敵の向こうを回り込み過ぎだ」 ริว:ไม่หรอกดีแล้วที่เขาทำแบบนั้นเนอะ? riw : mâi rɔ̀ɔk dii …

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔5〕

ชาร์:กาเด็ม! ใจ เย็น ก่อน สิ! chaa : gadem! cai yen kɔ̀ɔn sì シャア:ガデム 心 冷たい 先ず <命令の強調> 「ガデム、落ち着け!」 กาเด็ม:อย่า มา ห้าม ฉัน!! gadem : yàa maa hâam chǎn ガデム:するな 来る 禁止 私 「止めるな!!」 :มัน ทำลาย ยา…

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔4〕

ชาร์:พลาด รึ เนี่ย chaa : phlâat rɯ̌ɯ nîːa シャア:しくじる …か? <強調> 「仕損じた」 :ถึงประสิทธิภาพโมบิลสูทจะต่างกัน thɯ̌ŋ pràsìtthí phâap モビルスーツ cà tàaŋ kan到着する、たとえ…せよ 効果、効率 異なる 「モビルスーツの性能の違いが :แต่ไม่ได…

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔3〕

ชาร์:ยานโทรมขนาดนี้ยังจะให้ประจำการ chaa : yaan thoom khanàat níi yaŋ cà hâi pracamkaan シャア : 乗り物 崩壊する サイズ これ まだ させる 仕事に服している อีกรึเนี่ย? ìik rɯ́ nîːa もっと …か? <強調> 「よくもこんなくたびれた艦が現役でいら…

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔2〕

ฟลาวโบ:อามุโร่ อยู่ ที่ ใหน เนี่ย? flaaw bôo : àamurôo yùu thîi nǎi nîːa フラウ・ボゥ: アムロ いる どこに <強調> 「アムロ、どこにいるの?」 :ถ้า ไม่ เปลี่ยน เสื้อ บ้าง ตัว จะ เหม็น นะ thâa mâi plìan sûːa bâaŋ tua cà měn ná もし …ない 交…

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔1〕

第3話 敵の補給艦を叩け! จู่ โจม ยาน เสบียง ของ คัตรู cùu coom yaan sabiaŋ khɔ̌ɔŋ sàttruu 不意に 攻撃する 乗り物 食料 の 敵 ไบรท์: brait:ブライト ก่อนจะมาที่ไซด์เซเว่นคุณอยู่ที่ใหนครับ? kòon cà maa thîi said sewên khun yùu thîi nǎi khráp …

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔8〕

明けましておめでとうございます。ブログを始めてもうすぐ1年。本年もよろしくお願いします。きのう、エンターキーとシフト+エンターキーの違いを知りました。 ริว:ไบรท์ ฝ่าย ศัตรู ล่ะ? riw : brait fàay sàttruu lâリュウ:ブライト 派,側 敵 …は? 「ブラ…

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔7〕

ชาร์ :ขอ ดู หน่อย เถอะ chaa : khɔ̌ɔ duu nɔ̀i thə̀ シャア ください 見る すこし,お願い <文末で命令> 「見せてもらおうか」 :ประสิทธิภาพของโมบิลสูทฝ่ายสหพันธ์น่ะ pràsìtthíphâap khɔ̌ɔŋ モビルスーツ fàay sáhaphan nâ 効果、効率 の モビルスーツ …

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔6〕

タイ語で下書きして、発音記号を調べてブログに書くと、時間がかり ブログ更新間隔が空いてしまう。 ชาร์:อย่า ลนลาน chaa : yàa lonlaan シャア:するな 慌てふためく 「慌てるな」 :ถ้า ขยับ มาก ไป เสร็จ มัน แน่ thâa khayàp mâak pai sèt man nɛ̂ɛ もし…

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔5〕

เซล่า:อย่า ขยับ นะ! ทิ้ง ของ นั่น ไป ซะ seelâa : yàa khayàp ná thíŋ khɔ̌ɔŋ nân pai sá セイラ するな 動かす 捨てる 物 その 行く <強調> 「およしなさい!」 「お捨てなさい」 ชาร์:กล้า หาญ ดี นี่ chaa : klâa hǎan dii nîi シャア あえて,勇敢な …

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔4〕

เซล่า:ฉัน จะ ออก ไป ตาม หา คน seelâa : chǎn cà ɔ̀ɔk pai taam hǎa khon セイラ 私 出る 行く 追う 探す 人 ที่ หนี ไม่ ทัน ตาม ที่ กัปตัน สั่ง thîi nǐi mâi than taam thîi kàptân sàŋ 関係詞 逃げる ない 間に合う 追う 関係詞 キャプテン,艦長 命じ…

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔3〕

เดรน:dren ドレン: จะไม่รอให้ยานเสบียงมาก่อนเหรอครับ? cà mâi rɔɔ hâi yaan sabiaŋ maa kɔ̀ɔn rə̌ə khráp …ない 待つ させる 乗り物 食料 来る 先ず …か? 「補給艦の到着を待つのではないので?」 ชาร์:ใน สงคราม น่ะ chaa : nai sǒŋkhraam nâ シャア : …

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔2〕

ชาร์: chaa シャア: ผมทราบแผนvของพวกสหพันธ์แล้วครับ phǒm sâap phɛ̌ɛn wii khɔ̌ɔŋ phûːak sáhaphan lɛ́ɛw khráp 私 知る 作戦 V の 連中,グループ 連邦 …した 「連邦軍のV作戦をキャッチしたのであります」 โดเซิล:สมเป็น ชาร์ ดาว หาง สี แดง จริงๆ ドズ…

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔1〕

第2話 ガンダム破壊命令 คำสั่ง ทำลาย กันดั้ม khamsàŋ thamlaai gandâm 命令 破壊する ガンダム ชาร์:ดีแล้วล่ะ chaa : dii lɛ́ɛw lâ 良い …した ที่นายทำตามคำสั่งของฉันกับเดนิม thîi naai tham taam khamsàŋ khɔ̌ɔŋ chǎn kàp denim あなた する 従う 命…

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔11〕

อามุโร่:ถ้า ทำลาย เครื่อง ยนต์ ของ โมบิลสูท àamurôo:thâa thamlaai khrɯ̂ːaŋ yon khɔ̌ɔŋ モビルスーツ アムロ: もし 破壊する 機械 エンジン の モビルスーツ 「モビルスーツのエンジンをやれば :ไซด์เซเว่น อาจจะ พินาศ ไป ด้วย said sewên àat cà phín…

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔10〕

タイ語で勉強しながら前のブログを見ていると、間違っている箇所があり、都度そこを直しています。 อามุโร่:เจ้า นี่...ติด เครื่อง อยู่ นี่ àamurôo : câw nîi tìt khrɯ̂ːaŋ yùu nîi アムロ : 君,ヤツ これ くっつく 機械 いる これ 「こいつ…動くぞ」 :เห…

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔9〕

อามุโร่:ฟลาวโบ ทำใจ ดีๆ ยืน ไหว มั้ย? àamurôo : flaaw bôo tham cai dii dii yuun wǎi mái アムロ: フラウ・ボゥ する 心 良い良い 立つ 耐えられる …ですか? 「フラウ・ボゥ、しっかりしろ」 「立てるか?」 ฟลาวโบ:คุณแม่...คุณตา... flaaw bôo : khu…

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔8〕

登場人物や機体名の発音記号は規則に合わせて書いていますが、自信はいまいち。聞いた感じも併せて書いています。 อามุโร่:นี่ เหรอ? แซ็ค ของ... ซีอ้อน àamurôo : nîi rə̌ə? zɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn アムロ:これ …か? ザク の ジオン 「これが…ジオンのザク…

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔7〕

ชาร์:ฉัน นี่ ช่าง ไม่มี ดวง เอา ซะ เลย น้า chaa : chǎn nîi châŋ mâi mii duːaŋ aw sá ləəi náa シャア: 私 この 何と(感嘆) ない 運 要る <強調> 「私もよくよく運のない男だな」 :ที่ ต้อง มา เจอ กับ เหยื่อ แบบนั้น... thîi tɔ̂ŋ maa cəə kàp yùː…

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔6〕

連邦士官:เจ้า ไวท์เบส câw waitbes ヤツ ホワイトベース 「ホワイトベースめ」 :ดัน พา ยาน ของ ซีอ้อน ตาม มา ด้วย ซะ นี่ dan phaa yaan khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn taam maa dûːay sá nîi 押す 連れて 乗り物 の ジオン 従う追う 来る …とともに <強調> 「よりに…